Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om mensen die langdurige zorg aanvragen te verplichten om steun bij hun familie en vrienden te zoeken. 

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kunnen gemeenten de bezuinigingen op de AWBZ alleen dan halen.

Dat schrijft de VNG in een reactie op de brief over de hervorming van langdurige zorg van staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid.

Ook Van Rijn vindt dat burgers op hun sociale netwerk moeten terugvallen, maar hij wil dit niet verplicht stellen. Volgens de VNG is dit te vrijblijvend: ''Er is een zekere doorzettingsmacht nodig om de omslag naar eigen inzet te maken.''

Keuzes

De vereniging wil dat gemeenten in het wetsvoorstel de mogelijkheid krijgen om de keuzes te maken die nodig zijn. ''Gemeenten willen de bezuinigingen daar terecht laten komen waar die het best gedragen kunnen worden, zodat de meest kwetsbaren ondersteund kunnen blijven worden'', aldus de VNG.

De bezuinigingen op zorg en ondersteuning zullen volgens de VNG niet geruisloos kunnen worden doorgevoerd. Het Rijk moet dit duidelijk communiceren, vinden de gemeenten. ''Ook die steun hebben gemeenten nodig.''

Overbelast

De OuderenOmbudsman Jan Romme keert zich tegen het verplicht stellen van mantelzorg. Romme stelt dat mantelzorgers, ofwel familieleden van ouderen, vaak al overbelast zijn. Romme.

''In landen waar kinderen wel voor hun ouders moeten zorgen - ook financieel - , zoals in Duitsland, zie je onwenselijke situaties ontstaan. Duitse ouderen worden in buitenlandse verzorgingshuizen weggestopt, omdat het daar goedkoper is", aldus Romme.

Bij het verplicht stellen van mantelzorg, worden ouderen in een afhankelijke situatie geduwd, vindt de ombudsman. ''Kinderen die kunnen en dat willen, verlenen vaak al mantelzorg.''