Vanaf 2020 krijgen scholieren op alle 7.000 basisscholen les in wetenschap en technologie.

Dat staat in het maandag ondertekende Nationaal Techniekpact 2020 tussen overheid, bedrijfsleven, vakbonden en onderwijsveld.

Het pact is bedoeld om invulling te geven aan de groeiende behoefte aan technisch geschoold personeel. Op termijn zou het gaan om een jaarlijkse toename van 30.000 bouwvakkers, ingenieurs, elektrotechnici, metaalbewerkers en installateurs.

Fonds

Kabinet, regio's en werkgevers steken samen 300 miljoen in een investeringsfonds voor het techniekonderwijs. 

Verder investeert het kabinet komende twee jaar in totaal 600 miljoen voor bij- en omscholing en van-werk-naar-werk-trajecten binnen de techniek.

Pabo

Verder is afgesproken dat techniek op lerarenopleiding pabo per 2014 een verplicht vak wordt. Ook komt er een digitaal loket waar scholen zich kunnen melden als zij vanuit het bedrijfsleven hulp nodig hebben bij het geven van techniekonderwijs.

Volgens de opstellers van het pact is samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en werknemers 'de sleutel voor aantrekkelijk techniekonderwijs dat naadloos aansluit op de arbeidsmarkt'.

Ook strekken de inspanningen zich uit over de hele breedte van het onderwijs, van basisonderwijs tot hoger onderwijs.

Pensioen

De schaarste in de techniek wordt veroorzaakt door de grote groep die komende jaren met pensioen gaat. Tegelijkertijd is er onder jongeren steeds minder interesse in het techniekvak.

Volgens Minister Henk Kamp (Economische Zaken) zal het pact de technieksector een boost geven. "Veel bedrijven die groeikansen zien moeten die laten lopen, omdat ze niet aan genoeg technische vakmensen kunnen komen. Daar gaan we nu verandering in brengen", aldus de minister.