PvdA-leider Diederik Samsom hoeft niet terug naar de onderhandelingstafel om de illegalenkwestie met de VVD te bespreken.

Dat heeft de ledenraad van de sociaaldemocraten zondag in een afgeladen Jaarsbeurshal in Utrecht geoordeeld.

Een motie die de fractie opriep om werk te maken van verbeteringen in de asielketen en de situatie voor illegalen werd met algemene stemmen aangenomen.

In de motie zijn acht punten omschreven, waaronder het verlenen van een verblijfsvergunning voor vreemdelingen die niet kunnen terugkeren naar hun land.

Ook mogen illegalen niet in de gevangenis komen voor het enkele feit dat ze illegaal zijn, blijft hulp aan illegalen mogelijk en wordt het quotum voor het inrekenen van illegalen afgeschaft. Verder moet de situatie in vreemdelingendetentie worden verbeterd en moet het aantal illegalen en de verblijfsduur in detentie omlaag.

Fractie

Diverse fractieleden lieten weten dat eerst de voorwaarden in de motie moeten worden gerealiseerd alvorens er gesproken kan worden over strafbaarstelling van illegaliteit.

"Onze energie moet zich richten op het verbeteren van de asielketen. Pas als we alle punten uit de motie verzilverd hebben kan gesproken worden over strafbaarheid van illegaliteit", aldus Kamerlid Myrthe Hilkens na afloop van de ledenraad tegen NU.nl. "Als het niet lukt om dat te verwezenlijken wordt alles wat daarna komt heel ingewikkeld."

Fractiegenoot Tunahan Kuzu is dat met haar eens. "Die volgordelijkheid vind ik belangrijk. Eerst de punten uit de motie binnenhalen en daarna kijken of dit voldoende is om voor het wetsvoorstel te kunnen stemmen."

Kamerlid Loes Ypma stelt dat hiervoor desnoods buiten coalitiepartner VVD om steun gezocht moet worden. 

Voorafgaand aan de ledenraad kwam de fractie nog urenlang bijeen. Zo'n zes Kamerleden zouden 'scherper' in de discussie zitten dan anderen. Zij vinden de realisatie van de punten uit de motie een voorwaarde om voor de strafbaarstelling van illegaliteit te kunnen stemmen.

Samsom liet weten dat de meeste voorwaarden in het wetsvoorstel gerealiseerd worden. 

Kritisch

Samsom stond zondag wederom tegenover een kritische aanhang. Veel leden bleken nog altijd grote bezwaren te hebben tegen de strafbaarstelling van illegaliteit.

Zo kreeg oud-minister Ella Vogelaar de handen op elkaar voor haar pleidooi om niet in te stemmen met de afspraken rond illegaliteit.

"Uitgeprocedeerden zullen zich nog minder op hun gemak voelen in deze samenleving. Ze zullen zich nog meer opgejaagd voelen, vanwege de dreiging", aldus Vogelaar richting Samsom. "Als je dat begrijpt begrijp ik niet dat je zo halsstarrig vasthoudt aan de afspraken met de VVD."

Samsom wees de leden er op te kijken naar alle maatregelen met betrekking tot asielbeleid. "Het hele pakket zorgt ervoor dat de situatie voor deze mensen beter wordt. Daarbij zijn rechtvaardiger en humaner onze principes." 

Compromissen

Samsom stelde opnieuw dat de PvdA in een coalitie zit met de VVD en dat er soms maatregelen worden genomen, waarbij 'ons de nut en noodzaak ontgaan'. "Van beide kanten maak je compromissen", aldus de partijleider. 

Hij wees er op dat het 'voor de VVD bijna onverteerbare' kinderpardon lijnrecht tegenover de strafbaarstelling van illegaliteit staat. 

Congres

Onlangs stemde het PvdA-congres massaal voor een motie om de strafbaarstelling illegaliteit uit het regeerakkoord te halen. Tot irritatie van veel leden legde partijleider Samsom de motie naast zich neer.

De onvrede na afloop was aanleiding voor Samsom om een ledenraad uit te schrijven. De afgelopen dagen ging hij al het land in om zijn standpunt aan de leden uit te leggen.

Verantwoordelijk

PvdA-voorzitter Hans Spekman zei zondag zich medeverantwoordelijk te voelen voor de onvrede.

Buiten de Jaarbeurs werd flink geprotesteerd tegen de strafbaarstelling van illegaliteit. Initiatiefnemer van het protest binnen de PvdA, Sander Terphuis, werd opgeroepen zijn rug recht te houden.

Bekijk beelden van de demonstratie:

PvdA-leden houden moeite met afspraken illegaliteit

PvdA-leider Diederik Samsom tijdens de extra ledenraad in de Jaarbeurs over de strafbaarstelling van illegaliteit. © ANP
PvdA-leider Diederik Samsom tijdens de extra ledenraad in de Jaarbeurs over de strafbaarstelling van illegaliteit. © ANP
Partijleden, waaronder Sander Terphuis (M), tijdens de extra ledenraad van de PvdA in de Jaarbeurs over de strafbaarstelling van illegaliteit. © ANP
PvdA-leider Diederik Samsom tijdens de extra ledenraad in de Jaarbeurs over de strafbaarstelling van illegaliteit. © ANP
Partijvoorzitter Hans Spekman prat met uitgeprocedeerde vluchtelingen voor de ingang van de Jaarbeurs, waar de extra ledenraad van de PvdA wordt gehouden. Partijleider Diederik Samsom praat op de bijeenkomst met leden over de strafbaarstelling van illegaliteit. © ANP
Uitgeprocedeerde vluchtelingen voeren actie voor de ingang van de Jaarbeurs, waar de extra ledenraad van de PvdA wordt gehouden. Partijleider Diederik Samsom praat op de bijeenkomst met leden over de strafbaarstelling van illegaliteit. © ANP
Uitgeprocedeerde vluchtelingen voeren actie voor de ingang van de Jaarbeurs, waar de extra ledenraad van de PvdA wordt gehouden. Partijleider Diederik Samsom praat op de bijeenkomst met leden over de strafbaarstelling van illegaliteit. © ANP
Partijvoorzitter Hans Spekman loopt langs actievoerders bij de Jaarbeurs, waar de extra ledenraad van de PvdA wordt gehouden. Partijleider Diederik Samsom praat op de bijeenkomst met leden over de strafbaarstelling van illegaliteit © ANP
Uitgeprocedeerde vluchtelingen voeren actie voor de ingang van de Jaarbeurs, waar de extra ledenraad van de PvdA wordt gehouden. Partijleider Diederik Samsom praat op de bijeenkomst met leden over de strafbaarstelling van illegaliteit. © ANP
Demonstranten staan tegenover politieagenten voor de ingang van de Jaarbeurs, waar de extra ledenraad van de PvdA wordt gehouden. Partijleider Diederik Samsom praat op de bijeenkomst met leden over de strafbaarstelling van illegaliteit. © ANP