In zijn nieuwe motie blijft PvdA'er Sander Terphuis tegen de strafbaarstelling van illegaliteit. Daarnaast geeft hij een aantal verbeterpunten voor een 'humaner vreemdelingenbeleid'. Wel is zijn eis het regeerakkoord te verbreken niet meer aanwezig.

Dat schrijft Terphuis op zijn weblog.

"Naar aanleiding van mijn optreden bij Pauw en Witteman gisteren wil ik heel duidelijk zeggen dat mijn strijd tegen de strafbaarstelling van illegaal verblijf blijft doorgaan," schrijft hij. 

"Ik heb absoluut niet willen zeggen, zelfs willen suggereren, dat het strafbaar stellen van illegaal verblijf onder bepaalde omstandigheden aanvaardbaar zou kunnen zijn. Het is nooit aanvaardbaar en ook niet onderhandelbaar," schrijft hij op zijn blog.

PvdA-lid Sander Terphuis startte vorige maand een petitie om het strafbaar stellen van illegaliteit uit het regeerakkoord te krijgen. Ruim 8000 leden ondertekenden toen die petitie en deze leidde tot veel ophef binnen de partij.

Verbeterpunten

In zijn nieuwe motie (.pdf), pleit Terphuis voor enkele verbeterpunten om 'het asielbeleid stap voor stap humaner te maken', met als belangrijkste punt dat illegaal verblijf niet mag worden aangemerkt als een misdrijf. 

Hij pleit er ook voor om vreemdelingen van wie vaststaat dat zij buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar hun land, snel een verblijfsvergunning moeten krijgen. Ook moet volgens Terphuis het illegalenquotum geheel worden afgeschaft.

Verder noemt hij als belangrijk punt dat hulpverlening aan ongedocumenteerde vreemdelingen nooit strafbaar mag zijn, een punt dat PvdA-leider Diederik Samom eerder verdedigde in De Wereld Draait Door.

Congres

Zondag 12 mei vindt de Politieke Ledenraad plaats over de strafbaarstelling van illegaliteit. Hier zal onder meer worden gesproken over deze vier moties (pdf).

Zaterdag bleek uit een opiniepeiling van EenVandaag dat 71 procent van de leden het voortbestaan van het huidige kabinet - zeker in deze tijd van crisis - belangrijker vindt, dan het intrekken van een wetsvoorstel dat illegaliteit strafbaar stelt.

De partij heeft zijn motie goedgekeurd in een preadvies.