De oproep van minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) aan vrouwen om financieel minder afhankelijk van hun man te worden wordt verdeeld ontvangen.

"Ze kan beter handvatten geven hoe vrouwen dat kunnen doen in plaats van dat ze er een dag voor Moederdag met de zweep over gaat", zei CDA-Europarlementariër Esther de Lange in het Radio 1-programma Kamerbreed.

Bussemaker had beter een punt kunnen maken van de betaalbaarheid van de kinderopvang, zei voorzitter van ambtenarenvakbond Abvakabo FNV Corrie van Brenk in de uitzending. "Een van belangrijkste dingen is dat wij de gelukkigste kinderen van de wereld hebben. Dat komt doordat ze heel veel met hun ouders doen."

Maar kinderopvang is volgens Van Brenk ook nodig. Zij herinnerde eraan dat het ooit de bedoeling was dat werknemers, werkgevers en overheid ieder een derde van de kosten op zich zouden nemen.

"Het was toen in bijna iedere cao goed geregeld. Maar uiteindelijk is bijna het hele bedrag bij de ouders gelegd." Het hoeft de overheid volgens haar niets extra's te kosten als de originele afspraken, waarbij de werkgevers een derde meebetalen, worden aangehouden.

Terecht

Voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema neemt het op Twitter op voor de minister. "Heel moedig en terecht dat Bussemaker dit aan de orde stelt", schrijft zij. De afhankelijkheid van vrouwen wordt volgens haar vaak onderschat. Op Twitter voert Bussemaker inmiddels de Nederlandse lijst van meest besproken onderwerpen aan, waarbij er vooral kritiek wordt geuit.

Ook Tweede Kamerlid en partijgenoot van Bussemaker Pierre Heijnen nam het voor haar op. "Het punt dat ze maakt is dat de emancipatie nog niet klaar is. Dat zie ik zelf ook." Als voorbeeld wees hij erop dat er veel minder vrouwen dan mannen solliciteren bij een vacature voor een burgemeester.

"We willen een samenleving waarin de functies gelijk zijn verdeeld. Dat is nu niet het geval." Dat het mes in de kinderopvang is gezet, is volgens hem logisch vanwege de economische krapte.

Yücel

Keklik Yücel, van de PvdA, stelt in een reactie dat het vreemd is "dat we in Nederland financieel afhankelijk zijn voor vrouwen een vrije keuze vinden."

Yücel: ''Anno 2013 is het normaal om te stellen dat je je eigen broek of rok ophoudt.  Financiële onafhankelijkheid is randvoorwaardelijk voor het in vrijheid en gelijkwaardigheid kunnen participeren in een samenleving. Afgemeten aan de reacties op social media kan je stellen dat we deels nog steeds een cultuurissue hebben in Nederland als het gaat om de positie van de vrouw. De vrouwenemancipatiestrijd is nog niet af en feminisme is ook in Nederland niet overbodig.''