Het sociaal akkoord moet verder worden gebracht door mensen die weten wat de afspraken in het akkoord waren. "Ik loop lang genoeg mee om te weten dat er nog een strijd gevoerd moet worden om iedereen te houden aan de afspraken."

Dit zegt Ton Heerts, kandidaat voorzitter van de FNV in een interview met NU.nl. Hij was krap een jaar interim-voorzitter, nu neemt hij het op tegen Corrie van Brenk (nu nog voorzitter van Abvakabo).

"Ik ken het Haagse veld goed genoeg om te weten dat op een gegeven moment mensen weer een draai aan gemaakte afspraken willen geven. Zinnen een andere klank willen geven, daar is Nederland meester in. Dus moet je er als een bok op de haverkist bij zitten."

Beter

"Het is van belang dat het sociaal akkoord verder wordt gebracht door de mensen die weten wat de afspraken waren", zo vindt Heerts dan ook. 

"Ik denk dat ik het op dit moment in deze fase van de FNV net een tikkeltje beter kan dan Corrie van Brenk."

Bekijk video

Haags heertje

"Het werk voor Abvakabo of de complete FNV is van een hele andere orde", zo vindt Heerts bovendien. Het beeld van 'Haags heertje' dat zijn opponent Van Brenk oproept, klopt volgens Heerts niet.

"Dat is natuurlijk volkomen onzin. Ik denk dat ik de eerste voorzitter ben die zo weinig vergaderingen van de Sociaal Economische Raad (SER, overlegorgaan van werkgeversorganisaties en vakbonden, red) heeft bijgewoond."

"Maar natuurlijk moet je voor je functioneren ook in Den Haag zijn. Een voorzitter die niet in Den Haag zit, heeft nergens invloed. Dat zal Corrie van Brenk ook moeten doen en overigens ook goed kunnen."

Acties

Hij denkt niet dat de FNV onder Van Brenk, die bekend staat om een grote actiebereidheid, activistischer zal worden. "Ik weet niet of dat enorm zou bijdragen. Als je alleen maar nee zegt dan kom je ook niet verder."

"Als sectoren van ons vinden dat er acties gevoerd moeten worden, dan moeten wij daar gewoon aan bijdragen. Maar ik vind het wel van belang dat we zaken proberen te bereiken door middel van overleg met het kabinet en werkgevers. Acties zijn daaraan ondersteunend."

Tempo

Heerts benoemt tempo bij het maken van beslissingen als een belangrijk verschil met Van Brenk. 

"Dat is nog een ander verschil met Corrie: ik ben erg van het tempo en doorzetten. Niet te lang zeuren, hard werken. Dat verlang ik van mezelf maar ook van mijn medewerkers en leden", zo stelt Heerts.

In een interview afgelopen week met NU.nl stelde Van Brenk dat de leden van de FNV te weinig tijd hadden gekregen om het sociaal akkoord te beoordelen. De leden werden voor voldongen feiten gesteld toen er toch afspraken over de WW en het ontslagrecht waren gemaakt, aldus Van Brenk.

Onmogelijk

"Ik ga niet met 1,2 miljoen leden in gesprek. Het is godsonmogelijk om in een grote beweging iedereen in dezelfde mate mee te nemen. Dat is een mooie droom maar de werkelijkheid is anders. Je moet ook dingen kunnen aanvoelen", zo stelt Heerts.

Ook de kritiek dat er mogelijk minder ontslagen zouden vallen in de zorg als Heerts met het sociaal akkoord had gewacht tot er ook een zorgakkoord was, wijst hij van de hand. "Dat Corrie beweert dat we hadden afgesproken dat met het sociaal akkoord zou worden gewacht tot er ook een zorgakkoord was, is ver bezijden de waarheid."

Achter de schermen

"Al het mogelijke wat redelijkerwijs van de FNV voor het zorgakkoord verwacht kon worden is gedaan. Ik heb achter de schermen samen met Wientjes (voorzitter VNO-NCW, red) nog heel veel druk opgevoerd."

"Maar vergist u zich niet: er moeten duizenden mensen weg bij Defensie, in het onderwijs staat de zaak onder grote druk, de bouw heeft al tienduizenden banen verloren. Je kan in een sociaal akkoord nooit alles regelen." Wel stelt hij vertrouwen te hebben in de expertise van Van Brenk om geen handtekening onder het zorgakkoord te zetten.

Als Heerts voorzitter van de FNV blijft heeft hij naast de uitvoering van het sociaal akkoord nog twee andere prioriteiten: de interne reorganisatie (een 'broos proces') en het vernieuwingsproces van jongeren binnen de FNV verder op gang te brengen, door bijvoorbeeld meer bestuurtalent op te leiden.

De 1,2 miljoen leden van FNV kunnen tot en met 13 mei via internet hun stem uitbrengen. Op 15 mei wordt duidelijk wie de nieuwe voorzitter wordt. Ton Heerts en Corrie van Brenk zijn de enige kandidaten. 

Lees ook het interview met Corrie van Brenk