Het bestuur van de Partij van de Arbeid bekijkt een nieuwe motie waarin wordt opgeroepen niet tegen een afspraak uit het regeerakkoord te stemmen om illiegaliteit strafbaar te stellen.

Dat zei PvdA-lid Sander Terphuis, vanavond in Pauw & Witteman.

Terphuis is een van de opstellers van de motie tegen de strafbaarstelling van illegaliteit.

Zondag is een extra ledenraad van de partij over de strafbaarstelling van illegaliteit. De PvdA maakt een afspraak met de VVD over strafbaarstelling van illegaliteit, maar in de achterban is daar veel weerstand tegen Vrijdag zei Terphuis niet meer te zullen oproepen om tegen het regeerakkoord te stemmen.