Als het aan de VVD ligt krijgen studenten en docenten op het hoger onderwijs meer invloed op de kwaliteit van hun opleiding.

Dat laat VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg weten aan NU.nl.

Hij wil dat minister Jet Bussemaker (Onderwijs) onder meer onderzoekt of er mogelijkheden zijn om opleidingscommissies instemmingsrecht te geven op opleidingsprogramma's.

Opleidingscommissies bestaan uit docenten en studenten, maar hebben geen wettelijke bevoegdheid om het opleidingsbestuur te corrigeren. 

Ombudsfunctie

De commissies hebben nu vooral een ombudsfunctie. Studenten kunnen zich hier melden met klachten over de opleiding. 

"De opleidingscommissies worden lang niet optimaal benut. Bijna de helft van de studenten weet niet eens van het bestaan af", aldus Duisenberg.

"De opleidingscommissie is hét orgaan waar docenten en studenten dicht op de opleiding staan en samen kunnen werken aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit."

Coalitiepartner PvdA noemt het voorstel van de VVD sympathiek, maar Kamerlid Tanja Jadnanansing wil eerst de kwaliteit van de opleidingscommissies verbeteren.

Te ver

Ook CDA-Kamerlid Michel Rog vindt het voorstel van de VVD te ver gaan. Hij vreest voor het ontstaan van een overlegcultuur. Wel vindt hij het goed als opleidingscommissies een sterkere positie krijgen als blijkt dat de kwaliteit van de opleiding echt onder de maat is.

GroenLinks en PVV-Kamerlid Harm Beertema laten in een reactie weten het voorstel van Duisenberg wel te omarmen. 

Ook SP-Kamerlid Jasper van Dijk is voor het versterken van de medezeggenschap door studenten en docenten. "De afgelopen decennia is de medezeggenschap op universiteiten volledig uitgehold. Instellingen worden gerund door bestuurders die weinig binding hebben met het onderwijs", aldus Van Dijk.

Medezeggenschapsraden

D66 wil er voor waken dat het voorstel van Duisenberg niet in de plaats komt van het eerdere pleidooi om de medezeggenschapsraden instemmingsrecht te geven bij de goedkeuring van de begroting van de onderwijsinstelling.

Volgens D66-Kamerlid Paul van Meenen is de versterking van de raad nodig om het college van bestuur scherp te houden op een goede besteding van de budgetten. 

Dat voorstel kreeg toen geen steun van minister Bussemaker. Zij vond dat dit de medezeggenschapsraad onderdeel maakt van het bestuur, waardoor de raad niet meer onafhankelijk zou kunnen opereren.

Wel zegde ze toe de positie van de medezeggenschapsraad te willen versterken. Zo wil ze onder meer bekijken of de raad een onderzoek zou kunnen laten uitvoeren door de Ondernemingskamer bij het vermoeden van wanbeleid.

Coördinator

Voorzitter Thijs van Reekum van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) stelt voor om per opleiding een onafhankelijke coördinator aan te stellen.

Deze moet als begeleider optreden voor opleidingscommissies en medezeggenschapsraden.