Kandidaat FNV-voorzitter Corrie van Brenk staat dan wel bekend om haar actiebereidheid, onder haar bewind zal de FNV niet vaker de barricades op gaan.

"Dat hangt niet af van een voorzitter." NU.nl ging in gesprek met de vakbondsvrouw, die nu voorzitter is van vakbond Abvakabo. 

Wat vindt u het belangrijkste verschil tussen u en Ton Heerts?

"Ik ben wat daadkrachtiger dan hij. Ton Heerts is geneigd binnen de kaders te blijven, ik ga met mensen in discussie of die kaders nou wel echt de kaders zijn."

"Zo kon de staatssecretaris bij het zorgakkoord mij niet uitleggen waarom ik een korting van 1,1 miljard moest accepteren, terwijl er 1,4 miljard winst wordt bijgeschreven bij de zorgverzekeraars. Dat het een voldongen feit zou zijn dat je zo niet kan rekenen, daar ben ik het niet mee eens. Waarom niet? Dat is ook zorggeld, dat besteed moet worden aan de zorg."

Heeft Heerts zich de afgelopen tijd dan niet daadkrachtig opgesteld? Hij heeft de FNV nieuw leven ingeblazen en gezorgd voor een sociaal akkoord.

"Hij is veel bezig met interne aangelegenheden van de FNV. Dat wil hij doorzetten. Terwijl ik denk dat we er juist met volle kracht voor moeten zorgen dat we verder gaan met het sociaal akkoord. Ik geloof niet dat de werkgevers met open armen staan te wachten op 100.000 arbeidsgehandicapten. En leuk dat er een plan is voor de jeugdwerkloosheid, maar de uitvoering die moet nog komen."

"Dat moet je met duwen en trekken nog wel regelen. Daar kan nog wel een tandje bij. Het risico is dat mensen denken dat nu alles met sociaal akkoord vaststaat. Terwijl ik denk; het is een mooie aansporing, dat gaan we nu de zomervakantie oppakken."

Maar Heerts moest zich toch ook met die vernieuwing bezig houden? Ook is deze nog niet afgelopen. Zelf noemde hij het proces onlangs nog 'fragiel'.

"Ja. Maar kan je wel kijken naar waar je de accenten legt in je voorzitterschap. Hij is wel heel erg bezig geweest met posities en functies. Ik zou mijn energie ergens anders in stoppen. Je kan dat interne best aan iemand anders overlaten."

Abvakabo FNV had het sociaal akkoord bijna afgewezen. Blijft dat onder u er wel hetzelfde uitzien?

"De afspraken in het sociaal akkoord staan. Maar alle sectoren in de Abvakabo worden geraakt door dit kabinet. De industrie heeft daar bijvoorbeeld veel minder last van. Logisch dat Abvakabo-leden dan kritischer zijn op de versobering van de WW. 

Ik vind ook dat Ton Heerts de afspraken van het sociaal akkoord niet als een voldongen feit had moeten presenteren. We hadden afgesproken dat we niet op de WW en ontslagbescherming zouden versoberen.  Het is in de vakbeweging heel belangrijk dat als je je niet aan je woord kan houden, je dit dan wel tussentijds terugkoppelt aan de leden."

Maar er is toch tussentijds ook wel besproken wat de resultaten van het sociaal akkoord zouden worden?

"Nee. Er is een week voor het sociaal akkoord nog overleg geweest met. Toen werd nog gezegd: 'we kunnen er nog niet teveel over zeggen, het is een broos onderhandelingsproces'. En een week later was het akkoord daar. Dan zeggen mensen toch; hij had die dilemma’s moeten delen. Je moet mensen de tijd geven een goede beoordeling te geven."

U vindt dat er te weinig tijd is genomen voor de behandeling van het sociaal akkoord?

"Ja. Dat is mijn stijl absoluut niet; ik had meer tijd genomen. Er is van tevoren gezegd: 'we laten ons niet opjagen'. En op het laatst, als er dingen uit het akkoord uitlekken, dan doe je dat toch. "

Er wordt van Heerts gezegd dat hij partijen bij elkaar brengt, terwijl u meer activistisch zou zijn. Wordt er onder uw bewind bij de FNV meer actie gevoerd. Stopt u eerder met het gesprek in een onderhandeling?

"Ik geloof niet dat dat afhankelijk is van de voorzitter van de FNV. Ik begin altijd met het gesprek. Er wordt alleen actie gevoerd als dit uit de leden zelf komt."

Maar als voorzitter heb je daar toch wel degelijk invloed op? Heerts zegt misschien sneller 'nee laten we nog maar even niet actie voeren', terwijl u zegt; 'prima!'

"Ik denk niet dat als Heerts dat zou zeggen dat sectoren daar altijd naar luisteren. Als er een probleem speelt in sector moet je dat wel kunnen adresseren. Ik denk dat het van groot belang is dat mensen meer geactiveerd worden bij de vakbond. Dat betekent niet direct dat ze actie moeten voeren. Maar als je iets wil verbeteren dan moet je dat wel durven.”

Vond u de steun van Heerts over uw verzet bij het zorgakkoord voldoende? Direct na het sociaal akkoord moest al over de zorg gepraat worden.

"Wat voor ons wel een belangrijk punt is dat we een afspraak hadden gemaakt dat we gelijk op zouden trekken. Dat het sociaal akkoord niet eerder naar buiten zou gaan dan dat het zorgakkoord."

"Hij heeft ons toen best in een moeilijk pakket gebracht. Voor onze onderhandelingspositie was het een stuk beter geweest als het sociaal akkoord een week was uitgesteld. Dat had banen kunnen schelen, ja."

Stel u wordt gekozen als voorzitter en u zit aan tafel met Wientjes. Zal dat een goed gesprek opleveren, klikt het tussen jullie?

"We komen elkaar af en toe bij de SER tegen en geven elkaar dan een hand, zeggen gedag. De voorzitter van werkgevers en vakbonden die praten met elkaar, zo simpel is het."

"Ik moet wel zeggen dat ik nog niet zo tevreden ben over de polderverhoudingen. Ik moet nog maar zien of het sociaal akkoord in de uitwerking ook echt doorgaat. Wientjes kan centraal wel afspraken maken, maar dat wil nog niet zeggen dat werkgevers in het land dat volgen."

"De eerste reactie van Tata Steel op het vrijstellen van de verplichting om arbeidsgehandicapten werkzaam te hebben was bijvoorbeeld ontslag."