Partijleider Diederik Samsom van de PvdA moet komende week met coalitiepartner VVD om de tafel om te praten over de strafbaarstelling van illegaliteit zoals die in het regeerakkoord staat. 

Dat vindt Sander Terphuis, die vorige week het PvdA-partijcongres achter zich kreeg in zijn verzet tegen die strafbaarstelling.

Samsom legde de oproep van het congres om af te zien van strafbaarstelling naast zich neer. Hij wilde niet terugkomen op zijn afspraken hierover met de VVD. Op 12 mei is er een ledenraad over de kwestie, maar volgens Terphuis kan Samsom daar niet meer aankomen met een nadere uitleg van zijn opstelling: ''Dat willen de leden daar niet horen.''

Volgens Terphuis is het ''wijs'' als Samsom de tijd tot de ledenraad benut voor overleg met de VVD om er ''samen op een nette manier'' uit te komen. Hij wijst erop dat er bij de rel over de inkomensafhankelijke zorgpremie ook toenadering tot elkaar werd gezocht. Toen was er onrust in vooral de VVD-gelederen.

Symboolwetgeving

De partijen zouden met elkaar moeten bespreken waartoe strafbaarstelling eigenlijk dient, aldus Terphuis. ''Die dient nergens toe, het is symboolwetgeving, een schijnoplossing.''

Het zou Terphuis ''een lief ding waard zijn'' als Samsom op 12 mei ''met iets moois'' op de proppen kan komen. Terphuis heeft er ook wel hoop op, omdat Samsom inmiddels wel heeft gezegd dat hij geen enkele uitkomst uitsluit.