Een PvdA-werkgroep moet onderzoeken of strafbaarstelling van illegaliteit niet in strijd is met de afspraak om de mensenhandel intensiever te gaan bestrijden.

Dat zegt PvdA-voorzitter Hans Spekman zaterdag in Trouw.

De partij houdt zaterdag een congres in Leeuwarden. Er is groeiend verzet onder de sociaaldemocraten tegen de maatregel uit het regeerakkoord om illegaliteit strafbaar te stellen. Een petitie tegen het plan kreeg steun van prominenten als oud-partijleider Job Cohen, de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan en de PvdA-fracties in steden als Amsterdam en Rotterdam.

Partijleider Diederik Samsom houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord met coalitiepartner VVD. Ook Spekman wil zich houden aan deze afspraken. Maar hij komt wel met een aantal nieuwe randvoorwaarden. Het partijbestuur dient hiertoe op het congres een motie in.

In de motie staat onder meer dat hulpverlening aan illegalen nooit strafbaar mag worden. Verder moeten illegalen die buiten hun schuld niet terug kunnen keren naar hun land, sneller in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning en moet het aantal illegalen dat vast wordt gehouden ''zo min mogelijk'' worden. Ook moeten ze zonder vrees gebruik kunnen maken van hun recht op onderwijs en gezondheidszorg.