Schultz wilde schuld achterhouden rapport niet afschuiven

Het is nooit de bedoeling geweest om de schuld bij de ambtenaren neer te leggen.

Volgens Schultz zijn haar woorden in een debat over de kwestie door sommigen opgevat als de schuld in de schoenen schuiven van de ambtenaren. ''Dat is wat mij betreft nooit aan de orde geweest'', aldus de minister. ''De verantwoordelijkheid ligt bij mij en de staatssecretaris. Zo voel ik dat en zo moet het ook zijn.''

Schultz stelde een les te hebben geleerd van de discussie: ze gaat voortaan niet meer te diep in op de gang van zaken op het ministerie. Tijdens het eerdere debat noemde ze namen van afdelingen, terwijl het omschrijven van de interne discussie ook afdoende geweest was. Mede daardoor leek het erop dat Schultz de schuld bij de ambtenaren legde, denkt ze.

Rapport

Schultz en staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) lagen eind januari flink onder vuur om het niet naar de Kamer gestuurde rapport. De Kamer gaf de bewindslieden het vertrouwen om de rommel op te ruimen en te voorkomen dat dit nog een keer kan gebeuren.

PVV en SP zijn echter niet blij met de manier waarop dat is gedaan. Volgens PVV-Kamerlid Machiel de Graaf is er veel te vergevingsgezind te werk gegaan en moeten er alsnog personele consequenties volgen.

Schultz stelt dat er al maatregelen zijn genomen, maar dat overplaatsing, schorsing of ontslag niet aan de orde is omdat de ambtenaren de fouten niet opzettelijk hebben gemaakt.

Aanpakken

Andere partijen voelden er niets voor om Schultz te dwingen om het personeel alsnog aan te pakken. ''De Kamer gaat niet over het personeelsbeleid van het ministerie'', aldus CDA-Kamerlid Sander de Rouwe.

En: ''Ik ben niet van plan op de stoel van de minister te gaan zitten'', zei VVD-Kamerlid Betty de Boer.

Lees meer over:
Tip de redactie