Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën blijft volhouden dat hij door de Belastingdienst tot voor kort niet is geïnformeerd over de grootscheepse fraude met huur- en en zorgtoeslagen door Bulgaarse bendes.

Weekers zei dat donderdag nadat hij opnieuw onder vuur was komen te liggen over de Bulgaarse fraudeaffaire. Belastingambtenaren lekten informatie naar RTL Nieuws. De oppositie in de Tweede Kamer wilde een spoeddebat met hem.

De oppositie liet die wens echter varen nadat Weekers had gemeld dat hij meer tijd nodig heeft voor een feitenrelaas over de fraude, bijvoorbeeld door Bulgaarse bendes, met huur- en zorgtoeslagen.

De oppositie wil nu voor 4 mei een feitenrelaas over de fraude door Bulgaren. Centraal moet daarin staan wat Weekers op welk moment wist over deze specifieke vorm van fraude. Daarover moet dan op 14 mei een debat plaatsvinden.

Fraudegevoeligheid

Weekers onderstreepte dat hij de Kamer herhaaldelijk heeft gewezen op de fraudegevoeligheid van het toeslagensysteem, maar dat leidde niet tot aanpassingen. Weekers kan zich de frustraties bij zijn ambtenaren dan ook wel kan voorstellen. Hij ontkende dat er op zijn departement een verpeste sfeer heerst.

Woensdag schreef Weekers al aan de Kamer dat de Bulgaarse fraude weliswaar al een jaar bij Belastingdienst en FIOD bekend was, maar dat hij niet werd ingeseind. Hij vernam er pas van via KRO Brandpunt eind vorige week. ''Ik had het graag eerder geweten.''

Brief

De Kamer wilde dat Weekers voor 19.00 uur donderdagavond in een brief in zou gaan op de beschuldigingen. Daarin moest informatie van andere departementen worden betrokken. Daarna had er een debat plaats kunnen vinden. Maar de regeringspartijen VVD en PvdA voelden daar niets voor.

Ze willen het debat liever na het meireces van de Tweede Kamer, over ruim 2 weken. VVD-bronnen zeggen er vooralsnog van uit te gaan dat hun partijgenoot Weekers geen blaam treft.

Feiten

Het kabinet slaagde er niet in voor 19.00 uur alle feiten en ontwikkelingen rond de fraude met toeslagen op een rij te zetten, zoals de Tweede Kamer had gevraagd. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) donderdag aan de Kamer.

Weekers schrijft in zijn brief: ''De gevraagde informatie is dusdanig omvangrijk dat het kabinet het niet lukt om voor 19.00 uur heden uw Kamer vandaag volledig te kunnen informeren. Dit wordt mede ingegeven door het feit dat er afstemming moet plaatsvinden tussen meer betrokken departementen en instanties, onder andere het OM en de politie, dan in de vraag genoemd.''

Hij wil de informatie daarom later leveren, zodat de Kamer er snel na het meireces over kan debatteren.

Vertrouwen

Zeker twee fracties, die van het CDA en de Partij voor de Dieren, stelden dat in het debat na het reces ook het vertrouwen in Weekers aan de orde kan zijn.

Dat was voor de VVD uiteindelijk reden om in te stemmen met een apart debat specifiek over de Bulgaarse toeslagenfraude. Op een later moment komt er dan nog een debat over alle plannen van Weekers om fraude in de toekomst te voorkomen en beter te bestrijden.