Het kabinet heeft de oppositiepartijen toegezegd nog voor de zomer samen te willen kijken naar hoe bezuinigingen voor 2014, mochten deze nodig zijn, ingevuld kunnen worden. 

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën stelde dit met elkaar te willen 'verkennen', zo heeft hij donderdag in een debat met de Tweede Kamer gezegd. Deze verkenningen kunnen vervolgens leiden tot onderhandelingen.

"Maar alles onder voorbehoud van de economische ramingen in het najaar." 

Sociaal akkoord

Dijsselbloem maakte wel de kanttekening dat het definitieve besluit over de begroting voor volgend jaar pas in augustus kan vallen. De verkenningen zullen dan ook niet leiden tot concrete afspraken.

Ook stelde hij te willen vasthouden aan het sociaal akkoord en het zorgakkoord, dat in overleg met werknemers- en werkgeversorganisaties is gesloten. 

Maar de suggesties van de oppositie die tot nu toe zijn gedaan "slaan een gat van 4 miljard in het pakket van 4,3 miljard", aldus Dijsselbloem. 

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer eisten na het sluiten van het sociaal akkoord al enige tijd inspraak over de invulling van mogelijke bezuinigingen. Vorige week wees premier Mark Rutte een motie van D66 om het overleg nu al te openen echter nog af.

Eis

De oppositiepartijen toonden zich eerder in het debat in de Tweede Kamer kritisch over het begrotingspakket dat woensdag naar Brussel in gestuurd. Ze eisten duidelijkheid over het gat van 1 miljard in de begroting.

Deze is ontstaan doordat in het zorgakkoord is afgesproken de nullijn in de zorg niet door te laten gaan.

Volgens de oppositiepartijen is het daardoor nu voor Nederlanders onduidelijk of en hoe het kabinet gaat bezuinigen, wat het consumentenvertrouwen juist niet helpt, zo vinden de partijen.

"Het kabinet vult met de akkoorden die de afgelopen weken werden gesloten gaten in de begroting alleen maar met nieuwe gaten", aldus Wouter Koolmees van D66. "Het laat een spoor van ongedekte cheques achter."

Goochelen

En ook Eddy van Hijum van het CDA sprak van een 'donderwolk' die nog bestaat over mogelijke bezuinigingen volgend jaar. "Het kabinet goochelt met vertrouwen. Terwijl akkoorden juist vertrouwen zou moeten werken. Iemand gaat uiteindelijk de rekening betalen."

"Elke minuut die nu niet wordt benut om gaten in de begroting te dichten, brengt ons dichterbij lastenverzwaringen", zo stelt Van Hijum bovendien.

Onbegrijpelijk

Ook vragen oppositiepartijen zich af of in Brussel de Nederlandse situatie nog wel begrepen zal worden.

"Je leest in het pakket wat je wil lezen,  zonder dat duidelijkheid is over wat je leest", zo vraagt Carola Schouten van de ChristenUnie zich af.  "Zouden ze ons in Brussel nog begrijpen", aldus Bram Ojik van GroenLinks.

"Het pakket is een merkwaardig mengsel, zonder toereikende parlementaire steun, van Regeerakkoord, herzien Regeerakkoord, Woonakkoord, Sociaal akkoord, Zorgakkoord, en een zogenoemd 'pakket van 1 maart' dat eigenlijk van tafel is, maar ook weer niet", aldus Ojik.

Griekenland

Volgens Elbert Dijkgraaf van de SGP zou Nederland het niet accepteren "als Cyprus of Griekenland zo’n pakket zouden sturen."

Het kabinet publiceerde woensdagavond het pakket aan maatregelen aan Brussel, waarin duidelijk wordt hoe ons land de economie wil hervormen en wil voldoen aan de afspraak om het begrotingstekort in 2014 onder de 3 procent te krijgen. 

Met de sociale partners (vakbonden en werkgevers) werd half april afgesproken dat de bezuinigingen van 4,3 miljard die daarvoor eigenlijk nodig zijn uitgesteld worden tot in ieder geval augustus, in de hoop dat de economie in de tussentijd voldoende aantrekt.

Zo niet, dan moet er alsnog worden bezuinigd zo werd in het pakket aan Brussel door het kabinet nog eens bekrachtigd, wat zal worden vastgelegd in de begroting die op Prinsjesdag in september wordt gepresenteerd.

Eind mei oordeelt de Europese Commissie over het pakket. 

Lees het pakket dat naar Brussel is gestuurd

Vijf vragen beantwoord over de begrotingsregels