Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn vooralsnog niet bereid het zorgakkoord te steunen dat woensdag is gepresenteerd.

Dat bleek tijdens het debat dat de Tweede Kamer woensdagavond hield over het gesloten akkoord tussen werkgevers, werknemers en het kabinet over de toekomst van de langdurige zorg.

In de oppositie leeft vooral de vraag waarom het kabinet er niet in is geslaagd om ook de handtekening van de Abvakabo, de grootste werknemersbond in de zorg, onder het akkoord te krijgen waardoor volledig draagvlak voor de plannen ontbreekt.

"De staatssecretaris zei dat er met hem over alles te praten viel. Waarom was dan een akkoord met alle partijen niet mogelijk", zo vroeg SP'er Renske Leijten zich met de ChristenUnie af.

Volgens staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid is er echter tot 'het gaatje' gegaan om tot afspraken te komen. "Maar it takes two to tango", aldus de staatssecretaris.

Financiën

D66 zat daarnaast ook met vragen over de financiële gevolgen van het akkoord. "Hervormingen worden doorgeschoven en er valt een gat in de begroting. Kan het kabinet mij duidelijk maken wat nu de financiële gevolgen zijn van dit akkoord", zo stelde Vera Bergkamp (D66).

Samen met GroenLinks maakte zij zich daarnaast druk om de korting die het persoonsgebonden budget is opgelegd om de dekking van de wijzigingen te financieren.

"Waarom wordt er niet kritisch gekeken naar de geneesmiddelenprijzen, de groei van het budget van ziekenhuizen en de salarissen van de topmensen", aldus Linda Voortman van GroenLinks.

Onduidelijk

Ook het CDA was niet tevreden. De bezuinigingen op de thuiszorg gaan volgens Kamerlid Mona Keijzer te ver en de financiële consequenties zijn onduidelijk.

"Er moet nog een heleboel duidelijk worden voordat wij ons oordeel kunnen geven", aldus Keijzer.

De PVV ziet überhaupt geen goede punten in de zorgplannen. Kamerlid Fleur Agema somde op: "Verzorgingshuizen worden gesloten, de thuiszorg afgebroken, de Agema-gelden geschrapt, de dagbesteding geschrapt, het recht op zorg bij het vuilnis gezet, het eigen risico blijft onverantwoord hoog, keuzevrijheid voor de patiënt wordt opgeheven en inkomensregelingen voor zieken en gehandicapten worden opgeheven."

Akkoord

Woensdagmiddag presenteerden minister Edith Schippers van Volksgezondheid en staatssecretaris Martin van Rijn samen met de bonden de nieuwe plannen voor onder meer ouderen en gehandicapten.

Daarin werden bezuinigingen op de thuiszorg verzacht, het blijft voor meer mensen langer mogelijk om in verpleegtehuizen zorg te verkrijgen in plaats van thuis en er blijven meer banen gespaard.

Ook werd de nullijn in de zorg definitief van tafel gehaald. Minister Schippers van Volksgezondheid verzekerde tijdens het debat dat deze ook niet meer terugkomt als in augustus blijkt dat er verder moet worden bezuinigd om aan het begrotingstekort te voldoen.

Ze sloot echter niet uit dat eventuele nieuwe bezuinigingen de zorg op andere vlakken raakt.

Meerderheid

Om de zorgplannen door het parlement te krijgen moet het kabinet bij de oppositie op zoek naar meerderheden in de Eerste Kamer.

PvdA'er Otwin van Dijk benadrukte in het debat dat over de afspraken nog te praten valt. Ook staatssecretaris Van Rijn zegt uit te zien naar eventuele voorstellen vanuit de Kamer.

Donderdag presenteert het kabinet de rest van de plannen voor de langdurige zorg.