Vakbond Abvakabo FNV wijst het voorstel waarmee staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) de bezuinigingen in de thuiszorg wil verzachten, af.

Dat heeft de bond woensdag laten weten. 

Abvakabo mist de politieke wil bij het kabinet om te komen tot een zorgakkoord met draagvlak.

Volgens de bond werd "een ultiem bod" aan de staatssecretaris om loonruimte te gebruiken niet geaccepteerd, terwijl dit zou zorgen voor financiële dekking voor het overeind houden van de thuiszorg.

Andere bonden zoals CNV, Actiz, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de vakcentrale MHP en ook de werkgevers zijn wel akkoord met de voorstellen. 

Gemeenten

Het kabinet heeft met de andere bonden en de werkgevers in de zorg afgesproken dat werknemers in de sector al vanaf 2014 afzien van financiële extraatjes voor bijvoorbeeld bevorderingen. Volgens het regeerakkoord zou dat pas vanaf 2016 gebeuren.

Het eerder inleveren van loonruimte levert 1,1 miljard euro op. Met dat geld kunnen eerder aangekondigde bezuinigen worden verzacht. De gemeenten krijgen meer geld voor huishoudelijke hulp aan ouderen en chronisch zieken dan aanvankelijk de bedoeling was. Verder wordt in het zorgakkoord 100 miljoen euro uitgetrokken voor het begeleiden van mensen naar ander werk.

Moeizaam

De gesprekken over een zorgakkoord verliepen al enige tijd moeizaam. De onderhandelingen gingen vooral over het dreigende banenverlies in de thuiszorg.

Abvakabo stelt dat een groot deel van de thuiszorg nu wordt 'afgebroken' en 50.000 medewerkers hun baan zullen verliezen. Ook in verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg voorziet de bond een banenverlies van "tienduizenden medewerkers".

Jammer

Een woordvoerder van CNV noemt het afhaken van Abvakabo 'jammer'. Onderhandelaar Dick Hamaker van vakbond MHP hekelt de nauwe blik van de FNV-bond.

"Zij lijken zich alleen druk te maken om de thuiszorg", zegt Hamaker. "Bij ons gaat het om de zorg in de breedte."

Sociaal akkoord

Abvakabo maakt zich daarnaast zorgen dat een akkoord over bezuinigingen en hervormingen in de zorg geen garantie biedt dat er in augustus niet alsnog wordt besloten het personeel in de zorg op een nullijn te zetten.

In het twee weken geleden gesloten sociaal akkoord is onder meer afgesproken dat de 4,3 miljard aan bezuinigingen die het kabinet voor volgend jaar had aangekondigd, in de ijskast wordt gezet tot augustus. Eén van die bezuinigingen was een nullijn voor medewerkers in de zorg.

Maar omdat gevreesd wordt dat de economie niet voldoende zal groeien om aan de bezuinigingen te ontkomen, wordt door Abvakabo en ook enkele oppositiepartijen gevreesd voor de nullijn. 

FNV

Dat alleen de Abvakabo niet akkoord kan gaan met de voorstellen komt niet volledig als een verrassing. Corrie van Brenk, voorzitter van de bond, staat binnen de FNV bekend om een hardere lijn met meer actiebereidheid via bijvoorbeeld demonstraties en werkonderbrekingen, terwijl centraal door Ton Heerts juist meer de consensus wordt gezocht via centrale akkoorden tussen werknemers en werkgevers. 

Van Brenk en Heerts zijn beiden kandidaten voor het voorzitterschap van het nieuwe FNV, die half mei wordt gekozen. In afwachtig van het zorgakkoord dreigde Van Brenk eerder nog het sociaal akkoord niet te steunen. 

Protestmanifestatie

Abvakabo hoopt nu de ingrepen in de zorg  te voorkomen via een protestmanifestatie op zaterdag 8 juni. De bond hoopt dat hierdoor de voorstellen geen meerderheid halen in de Tweede en Eerste Kamer, "want daar wordt pas beslist". 

Het akkoord wordt woensdagmiddag gepresenteerd. Van Rijn informeert de Tweede Kamer woensdagochtend nog over de gesprekken van het kabinet met werkgevers en werknemers in de zorg.

Vijf vragen sociaal akkoord