Ton Heerts stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van het nieuwe FNV. "Het proces dat in gang is gezet is nog broos, het moet nog verder gebracht worden en ik wil me daarvoor inspannen", zo motiveert hij zijn keuze. 

Dit heeft Heerts dinsdag bekend gemaakt in Nieuwsuur. 

Heerts erkent dat de reorganisatie van FNV, dat herstellende is van interne onenigheid, nog 'broos' is. 

"We hebben een heel moeilijk proces achter de rug bij de FNV. Ik heb geprobeerd het mijnenveld bij de vakbeweging te doorlopen en te detecteren."

Ook stelt hij dat het sociaal akkoord, dat hij half april samen met de andere vakbonden, werkgevers en het kabinet afsprak, is gesloten 'in een moeilijke tijd'. "Het proces dat in gang is gezet is nog niet af. Daar wil ik graag leiding aan geven."

Corrie van Brenk

De enige andere kandidaat voor het voorzitterschap van de FNV, die door de leden half mei wordt gekozen, is tot nu toe Corrie van Brenk, voorzitter van de FNV-bond Abvakabo. Kandidaten kunnen zich tot en met woensdag aanmelden. 

De beslissing van Heerts liet even op zich wachten. Hij stelde pas zondag een beslissing te hebben gemaakt, nadat alle bonden binnen de FNV akkoord waren gegaan met de vernieuwing in de FNV en met de resultaten van het sociaal akkoord.

Onenigheid

Interne onenigheid binnen de FNV zorgde er tijdens de vorige kabinetsperiode anderhalf jaar lang voor dat de overlegstructuur tussen overheid, werkgevers en vakbonden stroef verliep. De onenigheid kwam twee jaar geleden tot een hoogtepunt bij het vastlopen van het pensioenakkoord, toen bleek dat Bondgenoten en Abvakabo niet achter de afspraken konden staan. 

Heerts volgde daarom vorig jaar juni Agnes Jongerius op als interimvoorzitter van de FNV.  Hij leidde in maart en april de onderhandelingen met werkgevers en kabinet die 2 weken geleden leidden tot het sociaal akkoord over onder meer de WW en het ontslagrecht. Het resultaat werd gezien als een prestatie van Heerts en een overwinning voor de vakbonden.

Bezuinigingen

In het akkoord werd afgesproken dat de bezuinigingen van 4,3 miljard die eigenlijk nodig zijn om het Nederlandse begrotingstekort in 2014 onder de 3 procent te krijgen, uitgesteld worden tot in ieder geval augustus, in de hoop dat de economie in de tussentijd voldoende aantrekt.

Zo niet, dan moet er alsnog worden bezuinigd, wat zal worden vastgelegd in de begroting die op Prinsjesdag in september wordt gepresenteerd.

Maar Heerts herhaalde in Nieuwsuur nog eens zijn eerdere standpunt dat de bezuinigingen van tafel moeten blijven. 

"Als het kabinet bezuinigingsmaatregelen laat herleven, waaronder bijvoorbeeld de nullijn voor ambtenaren, dan hebben we een fors probleem. Dan zal ik mij met hand en tand verzetten. Maar het kabinet is heel wijs en zal dat niet snel doen.''

Nieuw talent

Heerts geeft daarnaast aan dat hij hoopt dat na een voorzitterschap van vier jaar hij het stokje kan overdragen aan nieuw talent, dat de komende tijd de ruimte moet krijgen zich te ontwikkelen.

Vijf vragen beantwoord over het sociaal akkoord

Vijf vragen beantwoord over de begrotingsregels