Het Friestalig onderwijs krijgt de komende jaren een extra impuls.

Zo zal er jaarlijks 65.000 euro extra worden vrijgemaakt voor het Fries in het voortgezet onderwijs en wordt het opnemen van de Friese taalvaardigheid in het curriculum van het beroepsonderwijs gestimuleerd.

Dat staat in de afspraak die minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en de Friese gedeputeerde Jannewietske de Vries maandag hebben getekend.

Zij hebben afspraken gemaakt voor de komende vijf jaar om de Friese taal en cultuur te bevorderen in onderwijs, media en cultuur.