Alle 18 FNV-bonden, dus ook de kritische Abvakabo, hebben zaterdag tijdens hun Federatieraad in Utrecht unaniem voor het sociaal akkoord gestemd dat FNV-voorzitter Ton Heerts anderhalve week geleden sloot met het kabinet en de werkgevers.

Vorige week adviseerde het ledenparlement van de vakcentrale al met een meerderheid van 83 procent om het sociaal akkoord over onder meer WW en ontslagrecht te aanvaarden.

Maar de Abvakabo, een van de grootste bonden, lag de afgelopen dagen nog dwars.

Abvakabo-voorzitter Corrie van Brenk liet eerder doorschemeren dat ze graag een zorgakkoord wilde sluiten voordat de Federatieraad van vakcentrale FNV zich zaterdagmiddag zou uitspreken over het sociaal akkoord. Dat is niet gelukt, want er wordt zaterdag nog steeds onderhandeld over een zorgakkoord.

Ultimatum

Vrijdagavond waren de onderhandelingen daarover opgeschort, waarna Van Brenk het kabinet een ultimatum stelde. Voor zaterdag 12 uur moest het kabinet instemmen met het eindbod van Abvakabo over bezuinigingen in de thuiszorg. In haar voorstel blijven alle banen in de thuiszorg behouden.

Die deadline verliep; het kabinet deed een nieuw tegenvoorstel. Over de inhoud daarvan wilde staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) geen mededelingen doen om ''het proces'' niet te verstoren.

Ook Abvakabo reageerde niet inhoudelijk op het nieuwe kabinetsvoorstel, maar gaf wel aan dat het hele kleine stapje dat daarin wordt gezet onvoldoende is.

Reorganisatie

De FNV staat aan de vooravond van een grote reorganisatie. Leden kunnen zich in de toekomst aansluiten bij meer herkenbare sectoren zoals FNV Vervoer. De overige dertien vakbonden, zoals de Algemene Onderwijsbond en de Horecabond, blijven als zelfstandige organisatie lid van de nieuwe vereniging.

Binnenkort kan er ook een nieuwe voorzitter gekozen worden door de FNV-leden. De enige kandidaat tot dusver is Corrie van Brenk.

Volgens een ingewijde zal huidig FNV-voorzitter Ton Heerts zich zaterdag nog niet beschikbaar stellen. Heerts beslist pas later over zijn kandidatuur.

Hoofdpunten uit het sociaal akkoord

Vijf vragen over het sociaal akkoord