De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb wil gemeentewiet inzetten in de strijd tegen criminaliteit en overlast rond coffeeshops.

Hij stelt voor om hoogwaardige wietsoorten te kweken onder gemeentelijk toezicht. Een in het leven te roepen stichting met bestuurders van onbesproken gedrag gaat de wietplantage, in een buitengebied of op een industrieterrein, exploiteren.

Dat schrijft Aboutaleb in een brief aan de gemeenteraad. Hij wil het voorstel op 25 april met de raad bespreken.

Bij voldoende steun voor zijn plan vraagt de burgemeester minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) om een experiment met gereguleerde wietteelt mogelijk te maken.

Kwaliteit

De gemeenteraad bepaalt volgens de plannen hoeveel coffeeshops bij het experiment worden betrokken. De wietstichting kweekt niet meer dan nodig is voor de afzet van de deelnemende coffeeshops en die verkopen alleen wiet die door de gemeentelijke kwekerij wordt geleverd. Verkoop aan derden is verboden. De gemeente ziet onder meer toe op de kwaliteit van de wiet. In een laboratorium wordt gecontroleerd of het THC-gehalte (de werkzame stof) niet te hoog is.

Als het plan slaagt, wil Aboutaleb het invoeren in de hele stad. Hij denkt dat zo de criminaliteit vermindert en de veiligheid in de woonwijken verbetert. Daarnaast is een THC-plafond volgens hem beter voor de gezondheid van de blowers. Coffeeshops kopen de gemeentewiet legaal in en kunnen dus hun boekhouding inzichtelijker maken voor de Belastingdienst.

Ook in steden als Eindhoven, Utrecht, Leeuwarden en Tilburg leven ideeën voor gereguleerde wietteelt. Nog in december zei minister Opstelten dat dit strafbaar is en tegen de Europese regels. Toch zegde hij onlangs de Tweede Kamer toe de mogelijkheden te onderzoeken.