Het kabinet moet nu eindelijk in actie komen, zegt fractieleider Bram van Ojik van GroenLinks in reactie op de jongste werkloosheidscijfers.

Uit gegevens van het CBS bleek donderdag dat inmiddels 8,1 procent van de beroepsbevoling werkloos is. In totaal zitten nu 643.000 mensen zonder een baan.

''Ik schrik hiervan. De werkloosheid loopt steeds sneller op. Ik vraag al maanden om een banenplan; dat krijgen we één dezer dagen. Het plan moet echt duurzame banen creëren, want 1000 werklozen per dag erbij is onverteerbaar'', aldus Van Oijk.

Minister Lodewijk Asscher zegt zich het meest zorgen te maken over het tempo waarin de werkloosheid stijgt. Volgens de bewindsman laten deze ''ernstige cijfers'' het belang van het sociaal akkoord zien.

''We kunnen nu actiegericht aan de slag om de stijgende trend van werkloosheid te keren.''

Categorie

D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold noemt het Nederlandse werkloosheidspercentage "qua stijging in een categorie waar we ons niet thuis moeten voelen: in een rijtje van landen als Slovenië, Italië, Portugal en Griekenland''.

Dit heeft te maken met de grote onzekerheden van mensen, stelt de politicus. "Het uitstel van belangrijke hervormingen in het sociaal akkoord en het gebrek aan stabiliteit in de politiek dragen niet bij aan herstel van vertrouwen."

Het CDA vindt dat het kabinet snel meer banen moet creëren. "Rutte denkt met afgedwongen optimisme, naast het CPB, ook het CBS te kunnen verslaan als we allemaal een auto kopen. Maar het kabinetsbeleid moet allereerst gericht zijn op meer banen", zegt Buma. 

Somber

VVD-Tweede Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen vindt de laatste cijfers heel somber. ''Het beeld is heel vervelend. Maar des te blijer zijn we met het sociaal akkoord dat werkgevers en werknemers hebben gesloten. Wij hopen zo het tij te kunnen keren.''

Het akkoord is volgens haar goed om rust op de arbeidsmarkt te brengen. ''De steun van bedrijven hierbij is ook van groot belang. De overheid kan plannen maken om de jeugdwerkloosheid en zonder baan zittende ouderen aan te pakken, maar de bedrijven moeten voor de werkgelegenheid zorgen.''

Optimisme

Volgens de SP wordt te veel gekeken naar de export terwijl onduidelijk blijft hoe de binnenlandse bestedingen weer op gang moeten worden gebracht.

''Het consumentenvertrouwen wordt ondermijnd. Alleen optimisme helpt dan niet, ik mis een stimuleringsplan. En ik zie echt niet hoe het sociaal akkoord daar wat aan verandert. De onzekerheid blijft, nu de beslissing over het extra bezuinigingspakket voor 2014 is uitgesteld'', aldus Arnold Merkies van de SP.

Actieteam

FNV-voorzitter Ton Heerts zegt donderdagochtend nog met Asscher te hebben gesproken over de werkloosheid.

"Ik heb met hem afgesproken dat het actieteam crisisbestrijding en de sectorplannen voor de bouw nog deze week van start gaan", aldus Heerts.

Net zoals Asscher, noemt een woordvoerder van werkgeversorganisatie VNO-NCW het tempo van de stijging van de werkloosheid een zorgelijke ontwikkeling "De export doet het nog goed. Laten we hopen dat we in de buurt van de bodem zijn."

Bezuinigingen

De werkloosheid strooit mogelijk roet in het eten van de bezuinigingsplannen. "Die bezuiniging blijft wat ons betreft van tafel", reageert een woordvoerder van FNV op de tegenvallende werkloosheidscijfers.

CNV en VNO-NCW willen niet vooruitlopen op de vraag of de bezuinigingen in augustus weer op tafel komen, nu de werkloosheid hoger uit lijkt te komen dan de raming.

Vijf vragen over werkloosheid