PvdA-leider Diederik Samsom en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra staan er voor open om komende tijd met de oppositie te praten over mogelijke bezuinigingen voor 2014.

Lees hier ons LIVEBLOG over het debat (gesloten)

Zij zeiden dat woensdag, in antwoord op vragen van ChristenUnie-leider Arie Slob, tijdens het debat over het vorige week tussen sociale partners en kabinet gesloten sociaal akkoord.

Ook premier Mark Rutte zei hierover: "Die uitgestoken hand is aangenomen".

De oppositie wil voor de zomer over een concreet voorstel aan bezuinigingen voor 2014 kunnen praten, maar Samsom en Zijlstra wilden zo ver niet gaan.

Volgens de PvdA-leider is het onderdeel van het sociaal akkoord dat het bezuinigingspakket voorlopig van tafel is. Hij vindt het wel prima dat er 'verkennende' gesprekken worden gevoerd.

Bezuinigingspakket

Onderdeel van het sociaal akkoord is dat het in maart door het kabinet gepresenteerde bezuinigingspakket voor 2014 van tafel is. Premier Mark Rutte tekende echter aan dat de afspraak over de 3 procent begrotingstekort voor 2014 staat.

Als de economische groei tegenvalt zal daarom alsnog moeten worden bezuinigd. Sommige oppositiepartijen willen echter niet dat de onzekerheid aanhoudt tot het najaar.

Interessante suggestie

Samsom liet weten het een 'interessante suggestie' te vinden om alvast met de oppositie te praten over bezuinigingsopties.

In reactie op vragen van de oppositie liet hij weten open te staan voor alternatieven voor de nullijn in de zorg, een onderdeel van het pakket.

Zijlstra: "Onze deur voor alternatieven staat altijd open." De VVD-fractievoorzitter tekende wel aan dat de nullijn in de zorg niet gecompenseerd kan worden door lastenverzwaringen, maar alleen door vermindering van de overheidsuitgaven.

Eerlijke verhaal

CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma vond dat Samsom niet het eerlijke verhaal durfde te vertellen over de economische vooruitzichten en de waarschijnlijkheid van extra bezuinigingen.

Samsom moest erkennen dat het bezuinigingspakket in 2014 mogelijk geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd. 

Volgens Arie Slob (ChristenUnie) is het wel duidelijk dat extra bezuinigingen alsnog nodig zijn. "Het zal gewoon nodig zijn. Daar hoef je geen economie voor te studeren, dat is wel duidelijk", stelde Slob.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zei dat op basis van de economische voorspellingen in de zomer een afweging zal worden gemaakt of er extra bezuinigd moet worden. Tot die tijd moet het akkoord een kans krijgen, vindt de minister.

Somberen

Rutte kreeg vanuit de oppositie flink wat kritiek op zijn oproep om te stoppen met somberen en te gaan besteden. Hierdoor zouden extra bezuinigingen in 2014 waarschijnlijk niet nodig zijn.

"Voor de premier komt het erop neer: Als je nu geen geld uitgeeft, kom ik het in september halen. Zo’n bezwering overtuigt niet", aldus D66-leider Alexander Pechtold.

Bijzonders

Tijdens het debat bleef Rutte hameren op optimisme. "We kunnen blijven benadrukken dat het bezuinigingspakket rond Prinsjesdag herleeft, maar feit is dat we niet weten of het nodig is", aldus de premier.

"Laten we uitstralen dat er met het akkoord iets bijzonders is gebeurd. Dat akkoord opzich draagt al bij aan economisch herstel."

Rutte erkende dat de dreigende mogelijke extra bezuinigingen negatief kunnen uitpakken voor het economisch herstel, maar 'laten we het relatieve gewicht niet overdrijven'.

Rondje

"Ga naar het café en geef een rondje. Dan halen we de 3 procent en kunnen de bezuinigingen in de nieuw aangeschafte ijskast", aldus GroenLinks-leider Bram van Ojik.

"Als je het vertrouwen wilt herstellen, zul je nu moeten kiezen. Of de bezuinigingen zijn van tafel, zoals Ton Heerts het akkoord uitlegt. Of we houden ons aan de 3 procent en dan komt alles wat nu van tafel is, er in augustus gewoon weer op te liggen."

Rutte zei tijdens het debat dat het kabinet zich verplicht voelt te zoeken naar breed draagvlak in de samenleving en de Kamer. Hij zei daarom bereid te zijn concessies te doen en niet 'verstrikt te willen raken in ons eigen gelijk'.

Belastingverlaging

PVV-leider Geert Wilders liet tijdens het debat geen spaan heel van het akkoord. Volgens hem levert het kabinet opnieuw geen belastingverlaging en volgens hem is juist dat nodig om de economie op gang te krijgen.

"Daarom deugt dit sociale akkoord niet", aldus Wilders. "Dit was bij Bolkestein en Wiegel niet gebeurd. De vakbeweging gaat juichend over straat."

Zijn SP-collega Emile Roemer was positiever. "Gezamenlijk hebben de sociale partners PvdA en VVD een flinke tik op de vingers gegeven. Het sociaal akkoord is op veel terreinen een behoorlijke correctie op het regeerakkoord."

Roemer noemt de reactie van het kabinet om mogelijk alsnog te bezuinigen in 2014 'roekeloos'. 

Akkoord

Afgelopen donderdagavond kwam het kabinet met de werkgevers- en werknemersorganisaties tot een sociaal akkoord over de toekomst van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid.

Zo is afgesproken dat de WW-duur met een jaar wordt verkort, maar pas geleidelijk na 2016. Ook de aanpassing van het ontslagrecht wordt uitgesteld tot de economische crisis verondersteld wordt over te zijn.

Quotum

Het quotum voor arbeidsgehandicapten komt er niet, maar werkgevers hebben zich wel verplicht om geleidelijk meer arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Als ze niet aan de streefaantallen voldoen komt er alsnog een wettelijk verplichtend quotum.

Oppositiepartijen SP, GroenLinks en D66 vielen Samsom hard aan op het schrappen van het quotum. Eerder verdedigde Samsom deze maatregel als noodzakelijk om de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening mogelijk te kunnen maken.

Malieveld

Roemer herinnerde de PvdA-leider eraan dat zij over dit punt samen op het Malieveld protesteerden tegen het kabinet-Rutte 1. Samsom hield de oppositie voor dat het quotum als 'zwaard van damocles' boven de markt blijft hangen en dat de afspraken zijn omarmd door werkgevers en werknemers.

Hij stelde dat de afspraak in het sociaal akkoord beter is dan het quotum uit het regeerakkoord. "Het quotum gaf geen opgelucht gevoel. Werkgevers probeerden er onder uit te komen door de boetes in te boeken", aldus Samsom.

Bekijk een reactie van Rutte na het debat:

Hoofdpunten uit het akkoord

Vijf vragen over het sociaal akkoord

Debat sociaal akkoord