De gemeenten willen snel weten wat het sociaal akkoord van kabinet, vakbonden en werkgevers voor hen betekent. Ze hebben dinsdag in een brief aan het kabinet om duidelijkheid gevraagd.

Voorzitter Annemarie Jorritsma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft dat dinsdag gezegd in het tv-programma Nieuwsuur.

De gemeenten maken zich onder meer zorgen dat zij het risico lopen als het niet lukt meer arbeidsgehandicapten aan de slag te helpen.

Het kabinet wilde bedrijven eerst een verplicht percentage arbeidsgehandicapten opleggen. Maar in het sociale akkoord is dat vervangen door vrijwillige afspraken van bedrijfsleven en overheid.

De gemeenten willen ook snel weten of de bezuiniging van 4,3 miljard, die in het sociaal akkoord is uitgesteld tot augustus, wel of niet doorgaat. Bezuinigingen bij het Rijk hebben ook gevolgen voor de gemeenten.

Hoofdpunten uit het sociaal akkoord

Vijf vragen over het sociaal akkoord