Met het sociaal akkoord beweegt het kabinet in de richting van de SP, maar bij partijleider Emile Roemer overheerst de boosheid over het in stand blijven van bezuinigingen.

U moet tevreden zijn. Flexwerkers krijgen meer zekerheid, de beperking van de WW-duur en versoepeling ontslagrecht worden uitgesteld, de nullijn in de zorg gaat niet door.

"In sommige dingen is het akkoord in de richting van de SP opgeschoven. De maatregelen tegen flexwerk zijn voor 95 procent het voorstel van ons Kamerlid Paul Ulenbelt."

"Mensen worden geen speelbal meer van werkgevers die er van profiteren om mensen in hun flexcontractje te houden."

Wanneer is een hervorming goed? Als ontslagen worden voorkomen of als deze zorgt voor werkgelegenheid?

"Kijk naar de voorstellen en wat ze gaan doen. Een forse versoepeling van het ontslagrecht, het verkorten van de WW of het enorm flexibel maken van de arbeidsmarkt levert geen enkele baan op. Dat is afbraak van sociale zekerheid waar alleen grote werkgevers wat voordeel bij hebben."

Anderen zeggen: een soepeler ontslagrecht creëert banen, omdat werkgevers sneller mensen aan zullen nemen.

"De praktijk laat zien dat dat flauwekul is. Er zijn nog nooit zoveel mensen ontslagen als in de afgelopen vijf jaar. Dus wat nou versoepeling van het ontslagrecht?"

Als dit pakket in september bij de formatie op tafel had gelegen, had de SP zich kunnen aansluiten bij VVD en PvdA.

"Niet te vroeg juichen. We moeten nog maar zien hoe dit uitwerkt. We hebben niet aan tafel gezeten dus wij gaan geen handtekening zetten. Dan hadden ze ons maar moeten uitnodigen."

"Kijk naar het quotum voor arbeidsgehandicapten. Maken ze het waar dat ze zoveel plekken gaan creëren? Twijfel is op zijn plek omdat die afspraken eerder gemaakt zijn. Ook de overheid hield zich daar toen niet aan. Je hoort nu al een bedrijf als Tata Steel zeggen: no way dat we dat gaan doen."

Maar het kabinet gaat het wettelijk regelen.

"Pas in 2016 als blijkt dat ze het niet redden. Ondertussen stopt in 2015 de instroom in de sociale werkvoorziening, terwijl nergens gegarandeerd wordt dat er voor die mensen genoeg werk is tegen normale salarissen."

In 2015 zit je al bijna op het moment waarop dat gemeten gaat worden.

"Daarom zei ik al: we moeten nog afwachten hoe dat gaat werken. Er moeten werkbedrijven bij gemeentes opgezet worden. Krijgen ze voldoende middelen voor begeleiding, krijgen ze middelen om bedrijven achter de broek aan te zitten?"

"En wat ook niet geregeld is: honderdduizend banen staan op het spel in de thuiszorg. Daar moet Abvakabo (de FNV-bond voor ambtenaren, LB) nu opnieuw met het kabinet over onderhandelen." 

"Dat is een gemiste kans. Ze hebben zich onder tijdsdruk laten zetten, denk ik."

Wat is uw belangrijkste kritiek op het akkoord?

"Ik mis vooral wat rust en economische groei had kunnen opleveren: de bezuinigingen voor 2014 van tafel. Daar heeft het kabinet binnen tien minuten gehakt van gemaakt: de 3 procent blijft heilig."

Maar FNV-voorzitter Heerts heeft zelf ook gezegd dat er sprake is van een nieuw feit als de economische groei tegenvalt en het kabinet alsnog moet bezuinigen.

"De deal die werkgevers en werknemers hebben gemaakt is: de bezuinigingen zijn van tafel. Als de FNV zich laat inpakken door alsnog in te stemmen met bezuinigingsmaatregelen, dan kan het pakket de prullenbak in."

U heeft de garantie gekregen dat het pakket en de nullijn in de zorg, het onderwijs, de ambtenaren niet meer terugkomt? 

"Heerts heeft niet gezegd dat hij in augustus of september een ander standpunt heeft."

Moet de FNV zich terugtrekken uit het akkoord als er alsnog bezuinigd gaat worden?

"Ik neem aan dat ze dat wel doen ja. Dit akkoord is niet gebaseerd op meegaan in verdere bezuinigingen."

Vindt u het optimisme van Rutte over het aantrekken van de economie aanstekelijk?

"Nee, dat werkt averechts."

U gaat minder kopen?

"Ga eens met al die mensen praten die hun baan kwijt zijn. Ga eens met die mensen praten die onder de armoedegrens leven of in de schuldsanering zitten. Of met al die mensen die werk zoeken, maar niks kunnen vinden."

Zegt u eigenlijk dat Rutte met zijn opmerkingen over optimisme de problemen niet serieus neemt?

"Ja, dat zeg ik. En hij pakt de mogelijkheid niet aan om de economie een impuls te geven. Hij blijft volharden in de bezuinigingen om geforceerd dat begrotingstekort terug te dringen, wetende dat de negatieve effecten gigantisch zijn voor de bestedingen en het vertrouwen."

Maar Rutte zou dan tegen u zeggen: ik ben zo klaar met dat gesomber.

"Hij heeft makkelijk praten. Hij heeft niks te klagen."

Omdat hij goed verdient en een baan heeft?

"Ja, dat moet hij eens tegen die middenstanders zeggen die failliet zijn gegaan. En tegen mijn overbuurman bij wie een goed lopend bedrijf failliet ging. En mijn buurman van 54 die werkloos is geraakt."

Maar is het niet een taak van een premier om optimisme uit te stralen in tijden van crisis?

"Optimisme moet je verdienen. Hij moet maatregelen nemen die goed voelen bij bedrijven en mensen. En het akkoord tussen werkgevers en werknemers was daarop geschreven: herstel van vertrouwen en rust."