Het is nog onzeker of het kabinet een meerderheid in de Eerste Kamer weet te vinden voor de geplande nieuwe bezuinigingen op de publieke omroep.

De PvdA voelt er niet voor het plan aangenomen te krijgen met steun van alleen de PVV, bleek dinsdagavond tijdens een debat in de Tweede Kamer.

PvdA-Kamerlid Martijn van Dam zei een 'zo breed mogelijk draagvlak' te willen voor de bezuinigingen. Staatssecretaris van mediazaken Sander Dekker (VVD) moet daar werk van maken, zei Van Dam. "Het is niet alleen een kwestie van een voorstel getalsmatig aan een meerderheid helpen, het gaat om een omroepbestel dat ook in volgende kabinetsperiodes overeind blijft."

Coalitie

Dekker reageerde afhoudend op het pleidooi van de coalitiepartner. "Meerderheden zijn meerderheden, wat mij betreft. Ik denk dat het goed is om te zoeken naar brede meerderheden, maar ik ben niet tot iedere concessie bereid." Dekker is niet van plan de nieuwe bezuinigingen van in totaal honderd miljoen terug te draaien, maakte hij duidelijk.

Vrijwel alle oppositiepartijen zijn tegen de nieuwe bezuinigingen, die in 2017 moeten zijn gerealiseerd. Die komen boven op de tweehonderd miljoen die het vorige kabinet heeft bezuinigd op de omroep. "Dit leidt tot een spiraal van verschraling", zei D66-Kamerlid Kees Verhoeven. "Kaalslag", oordeelde ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers.

Mediawet

PVV-Kamerlid Martin Bosma wilde tijdens het debat nog niet zeggen of zijn partij de nieuwe bezuinigingsronde gaat steunen, zoals veel andere partijen aannemen. "Op zichzelf zijn we voor de bezuinigingen, maar er zit ook een Mediawet aan vast. Het hangt ervan af of daar genoeg stappen in de goede richting in zitten", lichtte hij in de wandelgangen toe.