Volgens Ton Heerts (FNV) is het bezuinigingspakket van 4,3 miljard euro van tafel. Er zijn tussen de sociale partners geen afspraken gemaakt over het scenario waarin bezuinigingen in augustus toch aan de orde zijn.

Dit heeft hij dinsdag gezegd in de Tweede Kamer. 

"Het is aan de politiek om verder van gedachten te wisselen." Volgens Heerts staan er in de kabinetsbrief over het akkoord echter geen zaken waar de sociale partners niet achter staan. In die brief staat wel duidelijk dat in augustus opnieuw wordt besloten over mogelijke bezuinigingen. 

Heerts gaf kritiek op de politiek, die volgens hem na het sociaal akkoord te veel de nadruk legt op mogelijke bezuinigingen. "Als het sociaal akkoord verknald wordt door cijfergedoe, dan is het akkoord wel heel dun. Wanneer het morgen de hele dag over de cijfers gaat, dan gaat de energie wel weglopen", zo waarschuwde hij de Tweede Kamer, dat woensdag over het akkoord debatteert. 

"Als je het alleen maar over de cijfers gaat hebben dan kan je het akkoord in twee dagen kapot maken", zo viel Jaap Smit, voorzitter van CNV hem bij. 

Ook volgens Niek Jan van Kesteren van VNO-NCW stelde desgevraagd dat het niet beter was geweest om nu al afspraken te maken over mogelijke bezuinigingen in augustus. "Dat is al vroeg genoeg, laten we dan zien hoe de zaken erbij staan", zo zei hij. 

Lange termijn

Volgens Heerts gaat het akkoord om een verantwoordelijkheid voor langere termijn die de sociale partners nu met elkaar hebben afgesproken, die verder reiken dan augustus. "Wij willen het hebben over het vertrouwen." Hij stelde dat er eerst een regeerakkoord lag zonder draagvlak, dat er met het akkoord nu wel is. 

"Dan kan je wel zeggen;we moeten het nu al hebben over pakket van 2014. Maar gaan we dan nu ook al begroting van 2020 vaststellen? Je kan niet zo ver vooruit kijken", aldus Heerts. Hij stelde er ook vanuit te gaan dat de nullijn in de zorg niet zomaar terugkomt.

Brussel

Het kabinet had de bezuinigingen van 4,3 miljard eerder afgesproken om in 2014 aan de eis van Brussel om geen hoger begrotingstekort te hebben dan 3 procent, te kunnen voldoen. Het kabinet hoopt dat de economie aantrekt, waardoor er meer geld in de schatkist vloeit en de extra bezuinigingen niet meer nodig zijn, wat in augustus dus opnieuw wordt beoordeeld.

De FNV gaat er echter vanuit dat de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Heerts stelde dat het nu een politieke verantwoordelijkheid is om alvast de messen te slijpen voor 2014. "In augustus is er mogelijk een nieuw feit, het is aan de politiek om verder van gedachten te wisselen."

VVD

In de VVD is afgelopen weekend verwarring ontstaan over de mogelijke bezuinigingen in augustus. VVD-minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wekte in een interview de indruk de EU-afspraak over een begrotingstekort van 3 procent te willen loslaten.

Premier Rutte stelde daarop dat de 3 procentsregel wel duidelijk gehaald moet worden, maar dat hij er vanuit gaat wordt dat extra bezuinigingen door het herstel van vertrouwen niet nodig zijn. 

Pessimistisch

Fractievoorzitter Zijlstra is een stuk pessimistischer. Hij voorziet dat er in het najaar wel degelijk extra moet worden bezuinigd. Zijlstra werd de afgelopen dagen bijgevallen door de oud-partijleiders Hans Wiegel en Ed Nijpels en ook door voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken Robin Linschoten.

Vijf vragen beantwoord over het sociaal akkoord

Vijf vragen beantwoord over de begrotingsregels