Het kabinet kan de oppositie niet tegemoetkomen met een berekening van de effecten van het vorige week gesloten sociaal akkoord tussen kabinet en sociale partners.

Dat schrijft minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) maandag aan de Kamer. 

De oppositie stelde afgelopen week, na bekendmaking van het akkoord, gezamenlijk een hele lijst vragen aan het kabinet op over het akkoord.

De oppositie wilde onder meer een doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) om de effecten op de overheidsfinanciën en de koopkracht te kunnen bezien.

Asscher stelt in de brief voor om eerst de verdere uitwerking van het akkoord af te wachten en medio juni, als de nieuwe economische vooruitzichten bekend zijn, een overzicht te geven van de structurele economische effecten.

Bezuinigingen

Het kabinet benadrukt in de brief dat de begrotingsdoelstellingen voor 2014 blijven staan. Dat wil zeggen dat er alsnog bezuinigd zal worden indien de economische vooruitzichten tegenvallen.

Om dit te halen becijfert het kabinet dat er voor zowel 2013 als 2014 1 procent meer ecomische groei moet worden verwacht dan in de huidige voorspellingen. 

Pakket

In de brief van Asscher zegt de minister dat 'alle elementen' van het in maart gepresenteerde bezuinigings- en investeringspakket voorlopig van tafel zijn.

Dat betekent dat ook de voorgenomen investeringen in de infrastructuur voorlopig niet doorgaan. Afgelopen weekend zei minister Schultz (Infrastructuur) nog ervan uit te gaan dat de investeringen wel doorgaan.

Woensdag wordt in de Kamer gedebatteerd met onder meer Asscher en premier Mark Rutte over het akkoord.

Banen

D66-leider Alexander Pechtold laat in een reactie weten het te betreuren dat er deze week geen antwoord komt op de vraag hoeveel banen het akkoord kost. 

"Dat is voor D66 één van de belangrijkste vragen waar een antwoord op moet komen", aldus Pechtold.

GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik deelt de kritiek van D66: "In juni weten we pas wat de effecten zijn op de werkgelegenheid. En pas in september krijgen werknemers in de zorg duidelijkheid over hun salaris. Zo herstel je geen vertrouwen."

Akkoord

Afgelopen donderdagavond kwam het kabinet met de werkgevers- en werknemersorganisaties tot een sociaal akkoord over de toekomst van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid.

Zo is afgesproken dat de WW-duur met een jaar wordt verkort, maar pas geleidelijk na 2016. Ook de aanpassing van het ontslagrecht wordt uitgesteld tot de economische crisis verondersteld wordt over te zijn.

Het quotum voor arbeidsgehandicapten komt er niet, maar werkgevers hebben zich wel verplicht om geleidelijk meer arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Als ze niet aan de streefaantallen voldoen komt er alsnog een wettelijk verplichtend quotum.

Ook komen er werkpleinen en transitiebudgetten voor werkzoekenden en wordt de positie van flexwerkers verbeterd.

Bezuinigingspakket

Verder is afgesproken dat het in maart gepresenteerde bezuinigingspakket van 4,3 miljard in de ijskast gaat. 

Het kabinet gaat er vanuit dat de economie dusdanig aantrekt komende maanden dat dit pakket niet nodig is om voor 2014 aan de Brusselse begrotingseisen te voldoen. 

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra liet zondag bij Eva Jinek op Zondag echter weten te verwachten dat de bezuinigingen alsnog nodig zijn.

Premier Rutte tekende wel aan dat wat het kabinet betreft volgend jaar het maximaal toegestane begrotingstekort van 3 procent overeind staat.

De hoofdpunten uit het akkoord

Vijf vragen over het sociaal akkoord