Het is heel belangrijk dat Nederland de voorgenomen hervormingen op de arbeidsmarkt en de huizenmarkt voortzet. Dat heeft Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank vandaag in een gesprek met premier Mark Rutte benadrukt.

Dit liet Draghi weten tijdens een bijeenkomst van studenten op de Universiteit van Amsterdam, waar hij een speech gaf over de ECB.

"Structurele hervormingen zijn de enige manier om het concurrentievermogen te herstellen", aldus Draghi. 

De bankpresident stelt dat in alle eurolanden voorgenomen hervormingen doorgang moeten vinden. "De inwoners van de zeventien eurolanden moeten daar zeker van kunnen zijn", aldus Draghi. 

Schulden

Volgens Draghi hebben landen in Europa op verschillende manieren veel schuld opgebouwd, wat drukt op de Europese economie. In sommige gevallen werd een groeiende schuld veroorzaakt door een toenemende schuldenlast van de overheidssector, zoals bijvoorbeeld in Griekenland het geval was. 

Onvoorzichtig begrotingsbeleid verborg in deze landen het gebrek aan concurrentievermogen van de particuliere sector, zo legde Draghi uit.  

Banken

Maar in andere landen was het de schuldenlast van de banken dat snel toenam, door een stijging van leningen aan nationale bedrijven en huishoudens.

Vanuit Europa wordt al enige tijd flinke kritiek geuit op de de Nederlandse hypotheekmarkt. 

Hypotheken

Nederlandse huishoudens hebben een hypotheekschuld die tot de hoogste ter wereld behoort. De hoge hypotheken zouden drukken op de Nederlandse economie en daarmee ook het economische evenwicht van de eurozone als geheel in gevaar kunnen brengen, zo is de kritiek. Inmiddels heeft het kabinet daarom ook aanpassingen gedaan, zoals de beperking van de hypotheekrenteaftrek

"In deze gevallen veroorzaakte het gebrek aan concurrentievermogen een verschuiving van de economieën naar binnenlandse consumptie en activiteiten die afgeschermd waren van internationale concurrentie, zoals de huizenmarkt", zo stelde Draghi in zijn speech.

Sociaal akkoord

Draghi had eerder op de dag een lunchbijeenkomst met premier Mark Rutte en minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën. Het gesprek ging over de bredere situatie van de Nederlandse economie, zei Draghi.

Draghi was volgens hem niet in Nederland om te spreken over het resultaat van het sociaal akkoord, al is het wel ter sprake gekomen.

Banken

In zijn speech legde Draghi verder uit dat het schadelijk is dat tijdens de crisis de bankensector en de financiële markt in Europa gefragmenteerd zijn geraakt.

Dit is in Europa erger dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, omdat hier de economie veel meer van banken afhankelijk is voor bijvoorbeeld de financiering van bedrijven. Ongeveer driekwart van de financiering van bedrijven is afkomstig van banken.

"Als banken in sommige landen niet tegen redelijke rentetarieven krediet verschaffen, heeft dit voor de economie van het eurogebied ernstige consequenties", aldus Draghi.

Struikelblokken

Volgens de president werkt het beleid van de ECB nu in sommige landen slechts gedeeltelijk door in de financieringsvoorwaarden voor bedrijven en huishoudens. Bedrijven met het hoofdkantoor in zwakkere eurolanden hebben te maken met slechtere kredietvoorwaarden dan vergelijkbare concurrenten in sterkere landen.

Dit heeft vooral effect op midden- en kleinbedrijven in die landen omdat het voor hen lastiger is om krediet te vinden in het buitenland. Dit terwijl ongeveer driekwart van de werkgelegenheid in het eurogebied van deze bedrijven afkomstig is. 

Een doel van de ECB is dan ook 'deze struikelblokken' weg te nemen, aldus de Italiaanse president.

Bekijk hier beelden van de ontvangst van Draghi:

Lees de hele speech van Draghi