Het sociale akkoord dat donderdagavond tussen de vakbonden, werkgevers en het kabinet is gevormd is er een van de 'tering naar de nering zetten'. "Het is geen juichakkoord waarin we zeggen; kijk ons er nou eens overal op vooruit gaan."

Dit geeft Jaap Smit, als voorzitter van de vakcentrale CNV medeverantwoordelijk bij de vorming van het akkoord, aan in een interview met NU.nl.  

"Het is ook geen hervormingsakkoord. Dit is een akkoord van tering naar de nering zetten. We wilden ervoor zorgen dat de pijn rechtvaardiger wordt verdeeld, dat mensen niet tussen wal en schip vallen.  Het is niet zo dat nu het paradijs begint. Maar het wordt wel ietsje minder jungle."

Hij gaat ervan uit dat een meerderheid van zijn achterban het akkoord accepteert. 

Tijd gewonnen

Met het akkoord werd door de sociale partners (vakbonden, werkgevers en het kabinet) vooral tijd gewonnen. Belangrijke maatregelen uit het regeerakkoord, zoals de hervorming van de WW en het ontslagrecht zijn uitgesteld tot 1 januari 2016. Door het uitstel kon het kabinet het met de vakbonden wel eens worden over de hervormingen, iets dat maandenlang spannend was wegens de felle kritiek op bepaalde plannen.  

"Ik ben verheugd over het feit dat het er is, maar ik ben niet juichend over elke regel die in het akkoord staat", zo stelt Smit.

Heilige huisjes

De CNV-voorman wil het beeld bestrijden dat het akkoord geen hervormingen bevat, maar begrijpt de kritiek hierover wel.  "Meer zat er nu niet in. Maar het akkoord ontslaat ons niet van de plicht om van alle heilige huisjes van dit moment - of het nu gaat om de zorg, de pensioenen, hypotheken en de arbeidsmarkt – de sleutel te pakken, de deur open te maken en te kijken wat je tegenkomt. Dat vraagt moed."

Volgens Smit bevindt de samenleving zich in een transitieperiode, waarin je 'met elkaar bereid moet zijn om tot nieuwe antwoorden te komen'.

Dat lijkt dan ook vooral de kracht van het akkoord – dat de vakbonden, werkgevers en kabinet via het akkoord hebben verankerd met elkaar aan tafel te blijven zitten. Dit uit zich bijvoorbeeld in het gezamenlijk opzetten van 35 werkpleinen en de afspraak dat in de nieuwe WW vanaf 2016 een derde jaar ingevuld kan worden door werkgevers en werknemers, buiten de wettelijke afspraken om.

Onrust

De nieuw leven ingeblazen samenwerking in de polder is hard nodig in de hard veranderende maatschappij, vindt Smit.

"De manier waarop de westerse samenleving nu is opgebouwd, daar komt een einde aan.  De overheid kan het niet allemaal meer regelen, de burger moet het meer zelf gaan doen. Dat geeft een hoop onrust", aldus Smit.

Bezuinigingen

Smit stelt zich nog wel kritisch op tegen het kabinet dat niet uitsluit dat er dit jaar alsnog zal moeten worden bezuinigd.  Dat besloot onlangs 4,3 miljard te moeten korten om te kunnen voldoen aan de begrotingsregels uit Brussel, dat bepaalt dat een land geen hoger begrotingstekort mag hebben dan drie procent. "Drie procent fetisjisme waar ze veel te veel mee in de weer zijn", zo vindt Smit.

De bezuinigingen zijn met het akkoord voorlopig van de baan, maar er in augustus wordt opnieuw bekeken of ze toch nodig zijn.

Koorts

"Natuurlijk ben ik voor een gezonde financiële huishouding en wil ik niet dat mijn kinderen later de rekening betalen. Maar ik vergelijk het met een patiënt die koorts heeft.  Die temperaturen we nu iedere tien minuten en schrikken dan dat de koorts nog niet over is. Dat komt omdat het een griep is die een tijdje aanhoudt. Dat is niet in een week voorbij."

Volgens Smit is het dan ook de verantwoordelijkheid van het kabinet als er besloten wordt dit jaar alsnog te bezuinigen. "Maar ik prijs ze dat ze het nu niet hebben gedaan."

Lees het hele interview met Jaap Smit

Hoofdpunten uit het sociaal akkoord

Vijf vragen beantwoord over het sociaal akkoord

Vijf vragen over de begrotingsregels