Voor oppositiepartijen is er geen ruimte om delen van het sociaal akkoord aan te passen.

Dat stellen bewindslieden Henk Kamp (Economische Zaken) en Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) vrijdagmiddag na de ministerraad.

"Dit akkoord is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Daar kun je geen stukjes tussenuit halen", aldus Asscher. "De oppositie zal over allerlei onderwerpen in gesprek gaan, maar we kunnen niet terug naar de sociale partners om te zeggen: we willen die en die paragraaf anders", aldus de minister en vicepremier.

Asscher vervolgt: "Dit akkoord is noch voor de coalitie noch voor de oppositie te amenderen. Dat is het wezen van een sociaal akkoord. Dat sluit je voor de komende tien jaar."

 "Wij zijn er enthousiast over dus ik hoop en verwacht dat politieke partijen er ook enthousiast over zijn."

Steun

Het kabinet bereikte donderdag een sociaal akkoord met de sociale partners over de toekomst van de sociale zekerheid.

Voor het kabinet is steun van de oppositie nodig, aangezien de coalitiepartijen VVD en PvdA geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer.

Premier Mark Rutte stelde tijdens de persconferentie na de ministerraad dat die steun ook gezocht zal worden. "Daarom gaan we volgende week hierover het debat voeren", aldus Rutte. 

Schippers

Minister Edith Schippers (Zorg) toonde zich na de ministerraad gereserveerd over het bereikte akkoord.

"Blij is niet het goede woord", aldus Schippers. "Ik heb het zakelijk beoordeeld. De hervormingen gaan door. Het is jammer dat het gefaseerd wordt, maar daardoor krijgen we draagvlak terug. Al met al is dat winst."

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben nog veel vragen over het akkoord. Zo willen ze weten wat de consequenties zijn voor werkgelegenheid, belastingen en de begroting.

Vragen

Asscher zei niet te weten of hij alle vragen van de oppositie over de gevolgen van het akkoord voor de begroting en lasten voor burgers en bedrijven kan beantwoorden.

"Als de maatregelen wetsvoorstellen worden kun je ze veel preciezer berekenen. Ik weet niet of we voorafgaand aan het debat alle vragen van de oppositie kunnen beantwoorden. Daar moeten we nog naar kijken."

Extra bezuinigingen

Onderdeel van het akkoord is het schrappen van het bezuinigingspakket van 4,3 miljard voor 2014 dat het kabinet eerder dit jaar presenteerde.

Mark Rutte herhaalde tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat de begrotingseis van maximaal 3 procent begrotingstekort voor 2014 blijft staan. Hij sluit dan ook niet uit dat extra bezuinigingen alsnog nodig zijn.

"We gaan het herstel een kans geven. Mogelijk zal het bezuinigingspakket herleven met Prinsjesdag, maar ik verwacht dat dat niet nodig is in die mate."

Partners

Rutte wilde niet vooruitlopen of de sociale partners zich ook zullen committeren aan het extra bezuinigingspakket als dat in het najaar alsnog op tafel komt. 

"Dat is een als-dan-vraag en daar ga ik niet op in."

Bekijk hier een interview met Kamp en Schippers:

Hoofdpunten uit het sociaal akkoord

Vijf vragen beantwoord over het sociaal akkoord