De Tweede Kamer zal woensdag debatteren over het sociaal akkoord dat werkgevers, werknemers en het kabinet donderdag sloten. 

De Kamer neemt ruimt de tijd voor het debat, dat om 10.15 uur begint. De oppositiepartijen hebben donderdagavond al laten weten dat ze veel vragen hebben over het akkoord, met name wat de consequenties zijn voor werkgelegenheid, belastingen en de begroting..

In het sociaal akkoord is afgesproken dat de geplande extra bezuinigingen van 4,3 miljard euro voor 2014 voorlopig worden uitgesteld.

Verder worden de ingrepen in de WW en ontslagrecht afgezwakt en vooruit geschoven. Het akkoord kost het kabinet structureel 600 miljoen euro per jaar.

Meerderheid

Voor een meerderheid in de Eerste Kamer heeft het kabinet steun nodig van de oppositie om de plannen doorgevoerd te krijgen.

De afspraken uit het onderhandelaarsakkoord moeten ook nog worden goedgekeurd door de achterbannen van de vakbonden en werkgevers.

Maandagavond

De vragen die de oppositie heeft opgesteld voor het kabinet, moeten volgens de partijen uiterlijk maandagavond zijn beantwoord. Op die manier kan het debat van woensdag goed worden gevoerd, vinden de vijf partijen.

Ze willen onder meer weten hoeveel de economie de komende maanden moet groeien om nieuwe bezuinigingen te voorkomen. Ook moet duidelijk worden of het kabinet zich aan de afspraak wil houden dat het begrotingstekort maximaal 3 procent mag zijn.

En de oppositie wil bovendien weten of alle door het kabinet geplande bezuinigingen voorlopig zijn geschrapt. Ook moet duidelijk worden hoe het zit met het pakket investeringen dat aan de bezuinigingen was gekoppeld.

Onduidelijk

Verder wil D66-leider Alexander Pechtold onder meer weten hoeveel banen dit akkoord kost, hoe groot het gat in de begroting wordt en hoeveel extra belastingen mensen moeten gaan betalen.

Ook CDA-leider Sybrand Buma zei nog ''heel veel vragen'' voor het kabinet te hebben. Arie Slob van de ChristenUnie vindt vooral dat er "nog ontzettend veel onduidelijk is".

GroenLinks en SP hopen dat de bezuinigen niet alleen worden uitgesteld, maar daarna alsnog niet doorgaan. Ook de PVV reageerde erg teleurgesteld en negatief.

CPB

Ooppositiepartijen CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP willen daarnaast dat het sociaal akkoord moet worden doorgerekend door het Centraal Planbureau (CPB). 

Het kabinet vindt een nieuwe doorrekening niet nodig. De jongste cijfers van het CPB zijn betrokken bij het maken van het akkoord, meldde het ministerie van Financiën donderdag.

De volgende cijfers van het CPB komen in aanloop naar Prinsjesdag. In die ramingen worden de kabinetsplannen voor 2014 meegenomen.

Vijf vragen beantwoord over het sociaal akkoord

Hoofdpunten uit het sociaal akkoord