Oppositie blijft met veel vragen zitten na akkoord

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer zitten na het akkoord tussen werkgevers, werknemers en het kabinet vooral nog met veel vragen over wat de consequenties zijn voor werkgelegenheid, belastingen en de begroting.

Dat bleek uit de reacties van de fractievoorzitters van de oppositie, kort nadat het sociaal akkoord donderdagavond was gesloten

Voor een meerderheid in de Eerste Kamer heeft het kabinet steun nodig van de oppositie om de plannen doorgevoerd te krijgen. 

Geert Wilders van de PVV spreekt over een 'schijnbeweging' van het kabinet. "Dit akkoord is enorm teleurstellend", zo stelde hij.

"Het ontbreekt totaal aan lastenverlichting. Veel bezuinigingen komen weliswaar in de ijskast te staan, maar in augustus wordt er weer verder gepraat en ook de 3 procent lijkt niet van tafel."

Damocles

Ook SP'er Emile Roemer noemt het "raar en dom" dat het kabinet in het najaar alsnog naar bezuinigingen gaat zoeken als het 3 procent begrotingstekort niet lijkt te worden gehaald die Brussel eist voor 2014.

"Het leek er even op dat de bezuinigingsdrift van tafel was om het vertrouwen te herstellen, maar nu hangen nieuwe bezuinigingen als het zwaard van Damocles boven het land."

Bram van Ojik van GroenLinks leest in het akkoord echter dat "die 3 procent niet meer zo'n erezaak is". Hoewel mogelijk alsnog wordt gekeken naar bezuinigingen, hoopt hij "dat van uitstel afstel komt".

Herschreven

Arie Slob van de ChristenUnie vindt vooral dat er "nog ontzettend veel onduidelijk is" na de bekendmaking van het akkoord.

"Het regeerakkoord is inmiddels drie keer herschreven en er wordt veel doorgeschoven. Ik zit nu met heel veel vragen over wat dit betekent voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de werkgelegenheid."

Effecten

Ook CDA-leider Sybrand Buma constateert dat er "niet zo heel veel overblijft van het regeerakkoord". Samen met D66 is hij benieuwd naar de precieze effecten van het sociaal akkoord, voordat hij kan zeggen of hij zijn steun eraan geeft.

Wel is Buma evenals onder meer Roemer (SP) en Kees van der Staaij (SGP) blij dat het de polder is gelukt om tot afspraken te komen.

VVD

Fractievoorzitter Halbe Zijlstra van coalitiepartij VVD laat in reactie weten blij te zijn dat werkgevers en werknemers "bereid zijn zich te committeren aan hervormingen".

"Dat daarin vertragingen worden opgelopen, is de prijs die we moeten betalen", zegt Zijlstra. Volgens de VVD'er is het goede nieuws dat werkgevers en werknemers zich verbinden aan de hervormingen in het regeerakkoord. "En dat gebeurt binnen de budgettaire kaders", aldus Zijlstra.

Hij erkent dat de 4,3 miljard bezuinigingen vooralsnog van tafel zijn, maar benadrukt dat die weer op tafel liggen als in het najaar de 3 procent niet gehaald lijkt te worden.

PvdA

PvdA'er Diederik Samsom noemt het akkoord "precies wat Nederland nodig heeft".

"Daarmee wordt invulling gegeven aan een belangrijke afspraak van het regeerakkoord: met draagvlak van sociale partners de arbeidsmarkt en economie van Nederland versterken. Het akkoord biedt zekerheid voor mensen met een baan én perspectief voor mensen zonder baan."

Volgens Samsom verdient iedereen die bij de totstandkoming van het sociaal akkoord betrokken was "een groot compliment".

Volgende week dinsdag debatteert de Tweede Kamer over het akkoord.

Lees meer over:
Tip de redactie