Het kabinet is met de sociale partners tot een omvangrijk pakket maatregelen voor de toekomst van de arbeidsmarkt gekomen. Hier de belangrijkste punten.

- Het bezuinigingspakket van 4,5 miljard voor 2014 gaat volledig van tafel. In augustus wordt bezien of er alsnog extra maatregelen voor 2014 worden genomen. Hierdoor gaat ook de aangekondigde nullijn bij de overheid en in de zorg en het onderwijs niet door.

- De afspraken uit het regeerakkoord over de WW-duur worden geschrapt. In plaats daarvan wordt de WW vanaf 2016 geleidelijk verkort naar twee jaar. Sectoraal kunnen afspraken gemaakt worden voor een langere WW.

- Het ontslagrecht wordt aangepakt. Bij economische reden of arbeidsongeschiktheid blijft de UWV-route bij ontslag. Bij een conflict geldt de route via de kantonrechter.

- Het quotum voor arbeidsgehandicapten wordt geschrapt. In plaats daarvan hebben werkgevers zich verplicht om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Geleidelijk aan moet dit er voor zorgen dat er vanaf 2020 jaarlijks 10.000 mensen met een arbeidshandicap worden aangenomen. Als ze dat niet halen volgt alsnog een wettelijk quotum. De wet blijft ook tussendoor een stok achter de deur.

- De positie van flexwerkers wordt versterkt. Zo komen ze sneller in aanmerking voor een vast contract en worden schijnconstructies aangepakt.

- Werknemers krijgen bij ontslag na twee jaar dienstverband recht op een transitievergoeding om aan nieuw werk te komen, bijvoorbeeld voor omscholing. De vergoeding neemt toe per dienstjaar. Voor 50-plussers komt een overgangsregeling.

- Er komen 35 werkpleinen van waaruit mensen aan het werk kunnen worden geholpen.

- De fiscale regeling voor pensioenopbouw wordt met 0,4 procent verlaagd. Ook vervalt de facilitering van pensioen boven een pensioengevend loon van 100.000 euro. Wel krijgen de sociale partners tot eind mei de tijd om hier nog aanpassingen in te doen.

- Er komt een ruimere overbruggingsregeling voor mensen die de dupe zijn geworden van de verhoging van de AOW sinds 1 januari dit jaar. De regeling is uitgebreid tot deelnemers met een inkomen tot 200 procent van het minimumloon.

- De huidige jongeren met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong) worden herkeurd. Vanaf 2015 geldt de regeling alleen voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.

- De overheid vult via loonkostensubsidie salaris van arbeidsongeschikten aan tot minimumloon.

Vijf vragen over het sociaal overleg