Akkoord tussen sociale partners

Werkgevers en werknemers zijn het eens over een sociaal akkoord dat ze op dit moment voorleggen aan het kabinet. 

Ton Heerts (FNV) en Bernard Wientjes (VNO-NCW) meldden hun onderlinge akkoord donderdag vlak voor premier Mark Rutte en minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher zich melden voor het overleg.

Rutte zei bij aankomst bij het Mondriaancollege dat hij wil proberen er donderdagavond uit te komen. Het zou fantastisch zijn als dat lukt, zei de premier. Hij kondigde wel aan dat er nog echt onderhandeld gaat worden. Naar verwachting wordt er rond 22.00 uur overeenstemming verwacht.

Heerts laat aan de NOS weten dat hij verwacht eruit te komen met het kabinet. Wientjes zegt in een reactie dat hij blij is met het akkoord en prijst de samenwerking met de werknemersorganisaties. 

"It takes three to tango, dus we moeten wel even afwachten of we met het kabinet ook zo ver komen," stelt Wientjes.

Onderhandeling

Ook Wientjes denkt dat er op "een aantal punten" nog echt onderhandeld moet worden tussen de sociale partners enerzijds en het kabinet aan de andere kant. Heerts sprak de verwachting uit dat werkgevers en werknemers er met het kabinet uit kunnen komen.

Asscher toonde zich optimistisch en noemde het onderlinge akkoord tussen de sociale partners "heel goed nieuws". Ook staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) zei dat hij zeker optimistisch is.

Behalve Rutte, Asscher en Weekers zijn ook minister Henk Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) aanwezig bij het overleg. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is er niet, hij zit in Ierland voor een bijeenkomst met EU-collega's.

Extra bezuinigingen

De geplande bezuiniging van 4 miljard euro voor volgend jaar is in het akkoord van werkgevers en werknemers van de baan. Dat zegt voorzitter Albert Jan Maat van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. 

Maat noemt dit akkoord het ''enig juiste antwoord'' op de lastige situatie waarin de Nederlandse economie verkeert. ''Het is goed om nu pas op de plaats te maken en de grote hervormingen nog even uit te stellen. Dat draagt bij aan het herstel van vertrouwen.''

WW-duur

Er zouden afspraken gemaakt zijn over de WW-duur, het ontslagrecht en de nullijn in de zorg, zo hebben verschillende bronnen naar buiten gebracht. Die afspraken worden donderdagavond na overleg met het kabinet gepresenteerd. 

De WW-duur wordt waarschijnlijk niet verkort, maar blijft op maximaal 3 jaar. De eerste 2 jaar worden door de overheid betaald, over het laatste jaar gaan werknemers een premie betalen via CAO-afspraken.

Verder wordt de versoepeling van het ontslagrecht uitgesteld tot 2016, wegens de economische crisis. 

Zorg

Ook de nullijn die het kabinet aan zorgpersoneel wilde opleggen, gaat waarschijnlijk niet door. Vooral de vakbonden hebben grote moeite met het bevriezen van de salarissen van zorgpersoneel. Dat geldt mogelijk ook voor de nullijn voor ambtenaren.

De nullijn voor werknemers in de zorg en elders in de publieke sector zou het kabinet een besparing van 2 miljard euro opleveren.

Omstreden

De WW-duur en het ontslagrecht zijn de meest omstreden punten in het sociaal overleg. Volgens het regeerakkoord zou de WW-duur worden teruggebracht van maximaal 38 naar 24 maanden. De laatste 12 maanden zou de hoogte van de uitkering bovendien omlaag gaan van 70 procent van het laatstverdiende loon naar 70 procent van het minimumloon.

De vakbonden zijn absoluut tegen deze maatregel, die een bezuiniging van 1,1 miljard euro per jaar moet opleveren. Ze suggereerden al eerder dat werknemers weer een WW-premie zouden kunnen gaan betalen.

Nu betalen alleen werkgevers de WW. De WW-premie voor werknemers zou in de plannen van de sociale partners kunnen uitkomen op ongeveer een tientje per maand.

Artiesten

Onder druk van onder anderen PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer, CDA'er Pieter Heerma en SP'er Paul Ulenbelt heeft Asscher donderdag toegezegd te onderzoeken of de uitzonderingspositie van artiesten wat betreft de WW gehandhaafd kan worden.

 Kunstenaars komen nu wat makkelijker in aanmerking voor WW dan andere werknemers.

Werkloosheid

Het kabinet wilde het ook makkelijker maken voor bedrijven om personeel te ontslaan. Bovendien zou de ontslagvergoeding straks hooguit nog 75.000 euro bedragen. Mogelijk komt in die regel een uitzonderingspositie voor ouderen.

Deze maatregelen worden in verband met de hoge werkloosheid van dit moment uitgesteld tot een datum die in het sociaal akkoord wordt opgenomen. Welke datum is nog niet bekend.

In het sociaal akkoord gaat verder de verplichting voor bedrijven om 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te nemen van tafel. De werkgevers waren hier fel tegen. Er wordt nu gewerkt aan vrijwillige afspraken over het aan werk helpen van arbeidsgehandicapten. Pas als deze afspraken niet werken, wordt het in de wet opgenomen. 

Steun

Over sommige punten moeten nog afspraken worden gemaakt. Het sociaal akkoord brengt extra kosten met zich mee voor het kabinet. Volgens een betrokkene blijven die onder de 1 miljard euro.

Een sociaal akkoord is van groot belang voor het kabinet. Het wordt wegens het brede draagvlak dan veel makkelijker steun te krijgen bij de oppositie voor het beleid. Dat is nodig omdat het kabinet in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft.

De oppositiepartijen wilden donderdag nog niet reageren.

Vijf vragen beantwoord over het sociaal akkoord

Hoofdpunten uit het concept-sociaal akkoord

Lees meer over:

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie