Werknemers betalen voortaan een solidariteitsheffing van tien euro per maand om te voorkomen dat werklozen na een jaar in de bijstand terecht komen.

De huidige aanspraken op WW kunnen blijven grotendeels in stand, hebben werkgevers en werknemers in een concept-sociaal akkoord afgesproken. De contouren daarvan zijn vandaag naar buiten gekomen.

De circa 377.000 ontvangers van een werkloosheidsuitkering kunnen daardoor opgelucht ademhalen. Het betekent wel een lastenverzwaring van 120 euro per jaar voor de circa acht miljoen mensen met een baan.  

Binnen een week wordt definitieve instemming met de afspraken tussen sociale partners verwacht. Het akkoord stelt de regering in 2014 in staat 4,3 miljard te bezuinigen op sociale zekerheid.

De belangrijkste resultaten van het concept-sociaal akkoord op een rijtje:

- De WW-uitkering blijft in stand door een bijdrage van 120 euro per jaar te vragen aan de circa 7,9 miljoen mensen met een baan. Samen met de werknemers vullen zij de pot voor langdurig werklozen. Vooral 55-plussers en laag opgeleiden zoeken vaak langer dan twee jaar naar een nieuwe baan. Zij dreigden door het regeringsvoornemen in de bijstand te belanden. Mensen die minimaal 38 jaar hebben gewerkt, ontvangen maximaal drie een WW-uitkering. Het kabinet wilde de WW-uitkering van 70 procent van het laatstverdiende loon bekorten tot maximaal een jaar. Daarna volgde de bijstand Dat voorstel is nu van de baan. Wel kan de regering 1,1 miljard euro aan bezuinigingen doorvoeren.

- De circa 1,4 miljoen werknemers in de zorg houden zicht op salarisverbetering en vergoeding voor de gestegen kosten van levensonderhoud. Zij krijgen geen loonbevriezing opgelegd, zoals het kabinet wilde. Daarmee zou de explosieve kostenstijging in de medische- en ouderenzorg beter kunnen worden teruggedrongen, aldus het kabinet. Vakbonden kunnen met ziekenhuizen en zorginstellingen alsnog afspraken maken over de loonontwikkeling. Dat heeft waarschijnlijk wel bezuinigingen elders in de zorg tot gevolg.

- De rechtspositie van werknemers wordt beter beschermd. Misbruik van constructies die ten koste gaan van vaste banen, worden zo veel mogelijk tegen gegaan. Het stapelen van tijdelijke contracten, het misbruik van flexwerkers en het toepassen van allerhande constructies om Oost-Europese werknemers tegen lagere kosten in te lenen, moeten worden vermeden. Daarover zijn werknemers, werkgevers en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het zo goed als eens. Dit was een hard punt voor de vakbonden.

- Slechts nieuws is er voor de arbeidsgehandicapten. De belofte van staatssecretaris Jetta Klijnsma (sociale zaken) om bedrijven met meer dan 25 werknemers te verplichten minsten vijf procent arbeidsongeschikten in dienst te nemen, is onder druk van de werkgevers van tafel. Zij voelen niets voor een verplichting. Wel spannen bedrijven zich in om circa 100.000 arbeidsongeschikten aan een baan te helpen. Komt dat niet van de grond, dan dreigt alsnog een wettelijke verplichting.

- Werknemers hoeven voorlopig niet te vrezen snel en zonder goede redenen hun baan te verliezen. De versoepeling van het ontslagrecht wordt uitgesteld totdat het beter gaat met de economie, zo is afgesproken. Wel is het afgelopen met riante ontslagvergoedingen. De maximum-ontslagvergoeding wordt een jaarsalaris met een maximum van 75.000 euro.

- Sparen voor het pensioen wordt voor de hogere inkomens aan een maximum gebonden. Daarmee wordt voorkomen dat een deel van het inkomen onbelast in de pensioenpot terecht komt. Dat bedrag is bij uitkering na 65 jaar belastbaar tegen een lager fiscaal tarief. Door het beperken van het pensioensparen hoopt de overheid miljarden extra aan belastinginkomsten te krijgen.