De Europese Commissie heeft de reddingsoperatie van PSV door de gemeente Eindhoven wel degelijk afgekeurd, hoewel de Commissie twee weken geleden liet weten dat het voorbarig is dat de gemeente naar de rechter stapt.

"De transacties geven PSV een selectief voordeel. Daarom concludeert de commissie in deze fase dat de gemeente PSV staatssteun heeft verleend", aldus een passage in een brief van Joaquin Almunia, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, waarop de Volkskrant beslag heeft gelegd.

In juni 2011 kocht de gemeente Eindhoven voor 48.385.000 euro de grond onder het Philips Stadion en trainingscomplex De Herdgang om PSV te helpen de financiële problemen op te lossen.

Taxatie

De commissie plaatst vraagtekens bij het gegeven dat de taxatie van de grond onder het stadion is gebaseerd op een 'gemengde bestemming' en niet voor stadiongebruik. De Commissie verwijt de gemeente niet als een commerciële partij te hebben gehandeld.

"Uit de informatie die de Commissie heeft verschaft, blijkt niet dat de gemeente enig voornemen had op die transacties winst te maken, maar veeleer dat zij probeerde een verlies te vermijden. Zij bouwde garanties in om de transactie neutraal te maken voor de begroting. Dit zou niet acceptabel zijn geweest voor een gemiddelde investeerder in een markteconomie."

Volgens de Commissie profiteert PSV in twee opzichten. "Via de verkoop en de erfpacht kan PSV de hypotheek en andere leningen met een veel hogere rente aflossen, in ruil voor de betrekkelijk lage rente die het de gemeente moet betalen."

Depla

Wethouder Staf Depla van de gemeente Eindhoven stapte twee weken geleden al naar het Hof van Justitie in Luxemburg.

Depla bestrijdt onder meer dat de overheid zich als een commerciële partij moet gedragen. "Dan moet de gemeenteraad geen wethouders meer aanstellen, maar makelaars. De kern is dat wij niet de ene marktpartij mogen bevoordelen ten opzichte van de andere. Daarom moeten wij een faire prijs betalen", aldus de wethouder in de Volkskrant.

Volgens Depla heeft de gemeente geen onverantwoorde risico's genomen.

"Natuurlijk was er tijdsdruk, maar daar hebben we ons bewust niet door laten leiden. We hebben onderzoek laten doen naar de bedrijfsvoering bij PSV en een aantal zekerheden ingebouwd. Met de inkomsten van de seizoenskaarten wordt eerst de erfpacht betaald. PSV moet tevens rapporteren of het over voldoende betalingscapaciteit beschikt."

PSV moet volgens Depla het verschil terugstorten als de Commissie bepaalt dat de gemeente Eindhoven te veel heeft betaald voor de gronden.

Lees alles over de eredivisie op NUsport