Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken gaat binnen enkele weken regelen dat ouders die hun kinderen naar moskee-internaten sturen niet meer in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag. 

Hij zei dat woensdag na een debat hierover in de Tweede Kamer.

De regeringsfracties VVD en PvdA dienden tijdens dat debat een motie in om een einde te maken aan de dubbele kinderbijslag. Asscher zei daar niet meteen werk van te kunnen maken. Hij is nog in gesprek met de moskee-internaten over normen waaraan ze moeten gaan voldoen. Daarom ontraadde hij de motie. Inhoudelijk zit hij echter met de regeringspartijen op één lijn, zo onderstreepte hij na afloop.

Indiener Malik Azmani (VVD) wil de motie overigens volgende week toch in stemming brengen. Volgens hem worden moskee-internaten indirect gefinancierd via de dubbele kinderbijslag.

Hogere kosten

Ouders die hun kind op een internaat plaatsen, komen in aanmerking voor dubbele kinderbijslag vanwege de hogere kosten die ze maken. Maar volgens Azmani geldt dat alleen voor internaten waar regulier onderwijs plaatsvindt. Volgens de VVD'er maken moskee-internaten geen deel uit van het onderwijssysteem.

De laatste tijd is er veel kritiek op vooral Turkse moskee-internaten. Kinderen die daar overnachten en koranonderwijs krijgen, zouden geïsoleerd opgroeien en te weinig in contact komen met de Nederlandse samenleving.

Asscher wil proberen eerst vrijwillige afspraken te maken met de internaten, maar zal zo nodig met wetgeving komen. De Kamer drong daar woensdag per motie nog eens extra op aan.