Onderzoek inzet particuliere beveiligers

Het kabinet onderzoekt de mogelijke inzet van bewapende particuliere beveiligers op koopvaardijschepen

Het kabinet onderzoekt de mogelijke inzet van bewapende particuliere beveiligers op koopvaardijschepen. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie zei dit woensdag in een debat in de Tweede Kamer.

Het kabinet moet ''wellicht het standpunt over de inzet van bewapende particuliere beveiligers heroverwegen'', aldus Hennis. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Er wordt daarbij volgens de bewindsvrouw gekeken naar ''wat mogelijk is en wat wenselijk is''.

De inzet van militaire teams (zogeheten VPD's) voor bescherming van koopvaardijschepen tegen piraterij gaat gewoon door. VPD's worden ingezet op schepen die langs Somalië varen. Reders klagen al langer dat de teams van Defensie te duur en inflexibel zijn.

Geweldsmonopolie

Vorige kabinetten waren steeds tegen de inzet van bewapende particuliere beveiligers. Zij meenden dat het geweldsmonopolie bij de Staat moet blijven.

Hennis verklaarde eerder ''vooralsnog'' vast te houden aan dit beleid, maar haar ogen ook niet te sluiten voor internationale ontwikkelingen.

Discussie

De VVD heeft de inzet van private beveiligers nooit uitgesloten. De PVV is er voorstander van. De PvdA pleitte in het debat ervoor om te kijken of de VPD's niet beter kunnen worden ingezet.

Pas als ''de rek'' hieruit is, wil de regeringspartij de discussie beginnen over alternatieven. CDA, D66 en SP zijn nu niet voor de inzet van particuliere beveiligers.

Tip de redactie