Kamer wil ouders kinderen moskee-internaat aanpakken

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat ouders voor hun kind op een moskee-internaat geen dubbele kinderbijslag meer ontvangen.

De laatste maanden is ophef ontstaan over internaten waar kinderen overnachten en islamlessen volgen. De gemeente en de onderwijsinspectie hebben hier weinig zicht op.

De Kamer kwam onlangs al met minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) overeen dat er beter moet worden toegezien op het pedagogisch klimaat van deze instellingen.

Kinderbijslag

Wettelijk is het nu mogelijk om als ouder dubbele kinderbijslag te krijgen als het kind buitenshuis verblijft om onderwijs te volgen.

Volgens de Kamer maken de internaten geen onderdeel uit van het onderwijssysteem en kan er dus ook geen sprake zijn van dubbele kinderbijslag.

Integratie

VVD-Kamerlid Malik Azmani stelt dat de internaten op deze manier indirect gefinancierd worden. "Dit systeem belemmert integratie en dus kan het niet zo zijn dat je dit als overheid ondersteunt." Deze gedachte wordt ondersteund door Keklik Yücel. Het kamerlid van de PvdA is mede-verantwoordelijk voor het indienen van het voorstel om dubbele kinderbijslag te beëindigen

De Kamer wil verder dat er consequenties worden verbonden aan internaten die kinderen weghouden uit de samenleving. Het toezicht moet hiervoor worden versterkt.

"Kinderen moeten met andere kinderen in aanraking komen en niet afgeschermd worden. Dat lijkt me niet bevorderlijk voor de integratie", aldus Azmani.

Lees meer over:
Tip de redactie