Het kabinet moet voor de zomer komen met een plan van aanpak tegen internationale bedrijven die zich in Nederland vestigen, maar dat alleen doen om hun geld geld door te sluizen en weinig belasting te betalen.

Een Kamermeerderheid van een aantal oppositiepartijen plus de PvdA stemde dinsdag voor een motie daartoe van GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver. De motie ''overweegt'' dat het een slecht idee is dat Nederland een 'belastingparadijs' is en te weinig belasting heft op bedrijven die hier niets doen behalve hun geld 'langssluizen'.

In de motie stonden letterlijke citaten van PvdA-leider Diederik Samsom uit het televisieprogramma College Tour. Samsom zei daar: ''Ik vind het een slecht idee dat Nederland een belastingparadijs is; dat we te weinig belasting heffen op bedrijven die hier niks doen, maar alleen maar hun geld langssluizen.''

Een ander motie met dezelfde citaten van Samsom, ingediend door de SP, kreeg echter geen steun van de PvdA. Dat kwam Samsom op veel hoon en onbegrip te staan van twitterende SP'ers.

Stemgedrag

Samsom verklaarde het stemgedrag van zijn fractie door de stellen dat de GroenLinks-motie ''ambitieuzer en specifieker'' was dan die van de SP. De motie van GroenLinks bevatte een deadline voor de regering (uiterlijk juni dit jaar) en ''verwoordde de opdracht beter'', aldus de PvdA-leider.

Ook een motie van de PVV haalde een meerderheid. Daarin wordt het kabinet gevraagd bij de internationale aanpak van ''onwenselijke belastingontwijking'' de Nederlandse ''fiscale infrastructuur als uitgangspunt te hanteren''.

Ondanks dat Nederland geen 0-procentstarief hanteert in de winstbelasting voor bedrijven en geen bankgeheim heeft, is Nederland voor bedrijven aantrekkelijk vanwege een netwerk van belastingverdragen, een deelnemingsvrijstelling en een 'betrouwbare Belastingdienst', aldus de PVV-motie. En die 'infrastructuur' moet vooral zo blijven, aldus de PVV.