Volgende week debatteert de Kamer op aandringen van D66-leider Alexander Pechtold met premier Mark Rutte over de voortgang van het sociaal overleg.

De fractievoorzitter van D66 heeft uitgerekend dat bonden en werkgevers al 23 weken in gesprek zijn met elkaar en met het kabinet. Hij vreest dat er te weinig tijd overblijft voor zorgvuldige wetgeving als het overleg nog lang duurt.

Pechtold wil daarom dat het kabinet bonden en werkgevers een duidelijke deadline stelt.

Ook de ChristenUnie krijgt genoeg van de lange duur van het sociaal overleg. Als vakbonden en werkgevers niet snel met resultaten komen, moet de politiek het heft weer in handen nemen, vinden D66 en ChristenUnie.

Wat fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie betreft gebeurt dat deze week al, tenzij er duidelijke signalen uit de polder komen dat een akkoord ophanden is.

CDA

CDA-leider Sybrand Buma is minder ongeduldig dan D66 en ChristenUnie. ''Vooral van de ChristenUnie verbaast met dat een beetje. Ik begrijp heel goed dat het overleg in de polder tijd kost.''

Buma hoopt dat de sociale partners het eens worden omdat dat leidt tot een breed maatschappelijk draagvlak voor het beleid. Hij gaat er wel van uit dat hun afspraken niet tot lastenverzwaring leiden.

Het kabinet hoopt op een akkoord met de sociale partners omdat het dan makkelijker wordt de oppositie achter zijn plannen te krijgen. Dat is nodig omdat de coalitie van VVD en PvdA in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft.

Het is nog steeds onduidelijk wanneer het sociaal overleg is afgerond, maar volgens het kabinet is er goede hoop dat er resultaten worden geboekt.