PvdA wil uitbreiding bindend studieadvies temperen

De PvdA wil niet dat studenten in hun derde jaar via een bindend studieadvies alsnog van hun opleiding gestuurd kunnen worden.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) liet onlangs weten een experiment te starten met bindende studieadviezen na het eerste jaar.

Momenteel kunnen studenten alleen na hun eerste jaar van de opleiding worden gestuurd als zij onvoldoende studiepunten halen.

Volgens Bussemaker hebben studenten de neiging om de teugels te laten vieren als zij die horde eenmaal hebben genomen en ze wil daarom hogescholen en universiteiten de mogelijkheid gaan geven ook in het tweede en het derde jaar te werken met bindende studieadviezen.

Onwenselijk

PvdA-Kamerlid Mohamed Mohandis laat aan NU.nl weten het onwenselijk te vinden dat studenten in het derde jaar alsnog hun opleiding moeten staken. Het experiment zou zich daarom moeten beperken tot het tweede jaar van de opleiding.

"Een studie mag geen sprintje worden naar het diploma. Studenten moeten ook de ruimte hebben voor brede vorming, bijvoorbeeld door een bestuursjaar te doen", aldus Mohandis.

De PvdA is sowieso geen warm pleitbezorger van bindende studieadviezen na het eerste jaar, zegt Mohandis. Wel zegt hij benieuwd te zijn of het studietempo bij onnodige vertraging toeneemt.

Leenstelsel

Hij verwacht dat bindende studieadviezen in latere jaren dubbelop en dus overbodig worden als het sociaal leenstelsel wordt ingevoerd. Hier gaat immers ook een prikkel vanuit om voort te maken met de studie.

Zijn VVD-coalitiegenoot Pieter Duisenberg laat weten het voorstel met 'positieve belangstelling' te hebben vernomen, maar dat hij het dinsdag nog met zijn fractie moet bespreken.

Studeerfabrieken

SP en D66 gaan dinsdag tijdens een debat over dit onderwerp in de Tweede Kamer een voorstel indienen om het experiment helemaal te stoppen.

Volgens Jasper van Dijk (SP) maakt het bindend studieadvies van de onderwijsinstellingen 'studeerfabrieken'. "Je wordt puur afgerekend op rendement en niet op kwaliteit", aldus Van Dijk.

D66-Kamerlid Paul van Meenen spreekt van 'volkomen tegenstrijdig beleid', omdat het kabinet ook het leenstelsel invoert.

Beide roepen de PvdA op om het experiment niet door te zetten.

Intensiever

In het experiment van Bussemaker zijn de instellingen verplicht om te zorgen voor betere studiebegeleiding en kwaliteit van leraren. Ook moet het onderwijs intensiever binnen de grenzen van een redelijke studielast, zo wil de minister.

Als studenten een negatief advies krijgen, zijn de universiteiten en hbo's verplicht om mee te werken aan een alternatief.

De PvdA wil verder dat het experiment op maximaal tien procent van de studenten betrekking heeft. Ook moet de minister zorgen voor voldoende keuzemogelijkheden voor studenten die niet naar een opleiding willen waar met het bindend studieadvies geëxperimenteerd wordt.

Onvrijwillig

De Landelijke Studentenvakbond (Lsvb) stelt dat het voorstel van Bussemaker "het zoveelste plan is in een reeks van maatregelen, na de langstudeerboete en het leenstelsel, om studenten sneller af te laten studeren". De vakbond vindt dat Bussemaker zich in haar beleid te sterk fixeert op rendementscijfers, terwijl het over kwaliteit zou moeten gaan. 

Bovendien denkt de vakbond dat met de maatregel vooral de studenten die iets extra's naast hun studie willen doen of die vertraging oplopen door privéredenen zoals ziekte, worden geraakt.  "De meeste vertraging is onvrijwillig", aldus voorzitter Kai Heijneman. Hij vindt dat het onderwijs weer uitdagender moet zijn, zodat het bindend studieadvies als dwangmiddel helemaal niet nodig is. 

"Door studenten zo snel mogelijk naar het diploma te jagen, vlak je het niveau van het onderwijs af en je belemmert er de gewenste topprestaties mee."

De Tweede Kamer vergadert dinsdagmiddag met Bussemaker over het bindend studieadvies.

Lees meer over:
Tip de redactie