Het kabinet heeft nog steeds vertrouwen in een positief resultaat van het sociaal overleg. Het gaat geen streefdatum noemen voor de duur daarvan.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat maandag aan de Tweede Kamer geschreven. Die had om opheldering gevraagd nadat werkgeversvoorman Bernard Wientjes vrijdag zei dat het overleg van de sociale partners waarschijnlijk nog weken gaat duren.

D66-leider Alexander Pechtold wil dat het kabinet vakbonden en werkgevers een deadline stelt. Maar het kabinet voelt daar niks voor, schrijft Asscher.

Eerder ging het kabinet ervan uit dat de sociale partners het eind vorige maand eens zouden worden. Toen dat niet lukte, kregen ze uitstel. Hij sprak toen bewust van ''enkele weken'' omdat het om moeilijke onderhandelingen gaat, aldus Asscher. Volgens hem is sinds premier Mark Rutte het uitstel verleende ''veel werk verricht''.

Harde deadline

Pechtold meent daarentegen dat het kabinet ''zich niet langer moet uitleveren aan de polder'' en een ''harde deadline'' moet hanteren. ''Terwijl iedere dag mensen hun baan verliezen, kijkt Rutte machteloos toe hoe het land tot stilstand komt.''

Pechtold roept in herinnering dat Rutte zijn voorganger Jan Peter Balkenende ''hard aanviel op diens uitstelpolitiek''. ''Rutte begint steeds meer op zijn voorganger te lijken'', concludeert de D66-leider vervolgens.

Nietszeggend

Het briefje van Asscher betitelt hij als ''drie nietszeggende alinea's''. Hij gaat dinsdag een Kamerdebat met Rutte aanvragen. Hij krijgt waarschijnlijk steun van GroenLinks. Ook dat vindt dat ''Rutte de regie moet nemen''.

In zijn briefje aan de Kamer onderstreept Asscher nog eens dat het kabinet grote waarde hecht aan een sociaal akkoord over maatregelen om de economische crisis aan te pakken. Door een breed draagvlak wordt het voor het kabinet makkelijker zijn plannen door de Eerste Kamer te krijgen. De regeringscoalitie van VVD en PvdA heeft daar geen meerderheid.

Bronnen bij bonden en werkgevers sluiten overigens niet uit dat het sociaal overleg volgende week wordt afgerond.