Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) vindt dat het hoog tijd is dat de Tweede Kamer zich neerlegt bij het besluit om de A27 bij Utrecht te verbreden tot twee keer zeven rijstroken.

''Ik vind het vervelend dat nu de conclusies van een onafhankelijke commissie weer in twijfel worden getrokken'', zei ze maandag tijdens een overleg.

Schultz liet een commissie onderzoeken of haar besluit om de weg te verbreden juist was geweest. Dat bleek het geval te zijn, hoewel er nog wel wat te verbeteren viel, stelde de commissie.

Die kritiek werd maandag door een deel van de oppositie aangegrepen om nogmaals te proberen om Schultz op andere gedachten te brengen.

''Ik heb gezegd dat ik me bij de uitkomsten van het onderzoek zou neerleggen'', zei Schultz, die eenzelfde houding nu ook van de Kamer verwacht. ''Ik vind dat het nu tijd is om met elkaar de besluitvorming af te ronden. Volgens de minister is het besluit nu helder: ''Het wordt twee keer zeven.''

Wel zal ze nog een maatschappelijke kosten- en batenanalyse laten uitvoeren, zoals de onderzoekscommissie had voorgesteld.

Schultz verwacht echter niet dat die analyse zal leiden tot bijstelling van haar besluit. De analyse is voor omwonenden en actiegroepen de laatste strohalm om de omstreden verbreding aan te vechten.