Naar verwachting zullen zorgverzekeraars hun positieve cijfers van dit jaar volgend jaar kunnen omzetten in lagere premies.

"Het ligt voor de hand dat zorgverzekeraars net als vorig jaar ook dit jaar positieve resultaten boeken. Ik hoop zeer dat we dat in een verlaging van de premies zullen merken", zo stelt André Rouvoet in een gesprek met NU.nl.

De voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland reageert op de opgelaaide discussie rond de winsten van zorgverzekeraars.

Omdat de verzekeraars veel hebben kunnen besparen op vergoedingen voor medicijnen, vertonen de resultaten over vorig jaar flinke plussen.

Overbodig

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid zei daarop afgelopen weekend dat ze vindt dat verzekerden die winsten terug moeten zien in lagere premies.

Maar volgens Rouvoet is die oproep 'overbodig': "Zorgverzekeraars hebben geen aandeelhouders waaraan ze hun winsten uitkeren, dus al het geld blijft in de zorg."

Rouvoet deelt weliswaar de voorkeur van de minister voor lagere premies, "maar dat is niet aan haar, en ook niet aan mij. Dat bepaalt iedere zorgverzekeraar zelf."

"Zo kan het belangrijk zijn om te investeren in preventie, zoals de politiek ook graag ziet, en wordt van zorgverzekeraars ook verwacht dat ze investeren in de kwaliteit van de zorg en de herinrichting van het zorglandschap."

Discussie

De voorzitter van de zorgverzekeraars begrijpt de discussie, maar vindt dat er erg ongenuanceerd over winsten wordt gesproken.

"Vorig jaar was eerst nog de verwachting bij de minister dat de premies dit jaar met 104 euro omhoog zouden gaan. Uiteindelijk is de premie over de hele linie 6 euro omláág gegaan doordat zorgverzekeraars meer hebben bespaard op medicijnen dan de minister zelfs maar durfde te hopen", aldus Rouvoet.

"De politiek heeft aan ons de taak gegeven om scherpe keuzes te maken bij het inkopen van zorg, om zo minder geld kwijt te zijn en betere kwaliteit te krijgen. Daarin moeten ze ons dan vervolgens wel steunen en een rechte rug houden in plaats van telkens een spoeddebat te houden als we alleen maar doen wat we zouden moeten doen."

Regels

Rouvoet ziet dan ook geen heil in meer regels voor zorgverzekeraars. "De wetgever heeft gekozen voor een privaat zorgstelsel. Daarin past niet het reguleren van de bedrijfsvoering."

"Je mag best kritisch zijn, maar ik vraag ook enige nuchterheid en realiteitszin."

Donderdag spreekt de Tweede Kamer over de winsten van zorgverzekeraars.

Lees ook: PvdA waarschuwt zorgverzekeraars