De PvdA vindt dat zorgverzekeraars hun winsten in toom moeten houden. Als ze dat niet zelf doen, wil de partij dat desnoods met regelgeving afdwingen.

Dat zegt PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester tegen NU.nl.

Nu de jaarcijfers van de zorgverzekeraars binnendruppelen, blijkt dat veel van hen flink hebben kunnen besparen op vergoedingen voor medicijnen.

Eind februari liet daarop SP-Kamerlid Renske Leijten al van zich horen, die stelde dat de geboekte winsten terug moeten worden gestort in de zorg.

Nu stelt ook Bouwmeester van coalitiepartij PvdA dat het niet de bedoeling is dat de verzekeraars hoge winsten incasseren.

"Daar weet ik twee goede doelen voor: lagere premies en lagere bezuinigingen."

Verantwoording

Bouwmeester zou het liefst zien dat de zorgverzekeraars in de Tweede Kamer verantwoording komen afleggen over de winsten.

"Zij hebben als taak de zorgkosten te drukken en de verspilling tegen te gaan. Ik wil van hen horen hoe ze dat doen en waarom ze geld wel of niet ergens aan besteden."

Als blijkt dat de zorgverzekeraars onvoldoende zelf in staat zijn om de winsten te beteugelen en de zorgkosten aan te pakken, wil ze dit "desnoods afdwingen met regelgeving".

Schippers

Volgens Bouwmeester bewijzen de uitspraken van minister Edith Schippers van Volksgezondheid in het consumentenprogramma Kassa afgelopen weekend, dat ook zij de winsten te hoog vindt.

Daarin zei de minister: "Ik zou liever willen dat ze de winst niet in de zorg staken, maar dat de premie omlaag gaat."

Ook beloofde ze de verzekeraars daarop aan te spreken: "Ik vind dat het maatschappelijk gezien absoluut noodzakelijk is dat als je zulke winsten maakt, we dat terugzien in de premie."

Winstoogmerk

VVD-Kamerlid Anne Mulder sluit zich aan bij de woorden van de minister. Hij wijst erop dat zorgverzekeraars geen winstoogmerk hebben.

"Ik reken er dan ook op dat we die winsten vanzelf terugzien in lagere premies", aldus Mulder.

Donderdag praat de Tweede Kamer over de winsten van de zorgverzekeraars.