50PLUS-leider Henk Krol heeft op een algemene ledenvergadering van zijn partij in Utrecht hard uitgehaald naar het kabinet van VVD en PvdA.

Volgens hem is het kabinet bezig om de inkomens- en vermogenspositie van pensioengerechtigden zo gunstig mogelijk af te schilderen.

Dat moet aantonen ''dat er nog voldoende geld weg te grissen valt bij ouderen'', zei Krol. ''Natuurlijk moet iedereen een steentje bijdragen, maar het is schandelijk wanneer een groep zo gemakkelijk en zo stelselmatig extra hard wordt uitgemolken.''

Hij waarschuwt dat ouderen de komende tijd alleen nog maar meer gepakt gaan worden door bezuinigingen van het kabinet. ''Het leegroven van onze spaarvarkens, als we die al hebben, het weggrissen van ons hard verdiende uitgestelde loon, het achterstellen van ouderen, gaat onbeschaamd door.''

Kleuterfase

Krol zei verder dat 50PLUS de komende jaren op ''een goede en gezonde manier naar volwassenheid'', moet groeien. Volgens hem is 50PLUS nog een jonge partij die ''de kleuterfase niet ontgroeid'' is. De partij moet niet te snel willen, waarschuwde hij.

''Naar mijn mening is het verstandiger en gezonder om de jeugd- en puberteitsfase te doorlopen met alle bijzonderheden die daarbij horen. Alleen dan zijn we straks een volwassen partij die tegen een stootje kan'', zei Krol.

Het ledental van 50PLUS groeide de afgelopen tijd exponentieel, naar bijna 12.000 inmiddels. Ook in de peilingen schoot 50PLUS omhoog, naar 19 zetels in de politieke barometer een maand geleden. Daarna zakte de partij weer, naar 11 nu. 50PLUS bezit nu twee zetels in de Tweede Kamer.

Stabiele volkspartij

50PLUS moet een stabiele volkspartij worden met vertegenwoordigers die van onbesproken gedrag zijn, klonk het op het congres. Partijvoorzitter Willem Holthuizen zei over de strenge criteria: ''Door het hanteren van die criteria weren we verkeerde personen, baantjesjagers en personen met een verkeerd verleden. Dat is echt nodig willen we een stabiele partij nastreven.''

Krol zei in zijn toespraak dat hij naar minimaal 2 zetels streeft bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, volgend jaar mei. Daarvoor is een kleine 9 procent van de stemmen nodig, wat vergelijkbaar is met 13 zetels in de Tweede Kamer.

Krol pleitte ook voor zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen, omdat het kabinet daadkracht mist en nauwelijks vertrouwen heeft van de burger. ''Als het dan toch moet, dan maar liever zo snel mogelijk. Deze puber is er nu aan toe!'', zei Krol aan het einde van het congres.

Ledenvergadering 50PLUS