Het door de PVV aangevraagde Kamerdebat over het 'Marokkanenprobleem' leverde donderdagnacht vooral afkeer op over de naamgeving van het debat.

PVV-Kamerlid Joram van Klaveren stelde dat de oververtegenwoordiging van Marokkanen in de criminaliteitscijfers voor grote problemen zorgt.

Zo komt volgens hem 65 procent van de Marokkaanse jongens in aanraking met politie en justitie.

De oorzaak hiervoor is, zo stelt hij, 'de ongebreidelde massa-immigratie en de mislukte integratie'. "Het is tijd voor keiharde repressie, minimumstraffen, avondklokken, groepsaansprakelijkheid, mobiele politieposten, denaturalisatie van daders".

Verdrietig

Andere partijen toonden zich verbolgen over de stelling dat er sprake is van een 'Marokkanenprobleem'. "Het is verdrietig dat we een debat hebben met de naam 'Marokkanenprobleem'", stelde D66-Kamerlid Steven van Weyenberg.

"U schrijft deze mensen af. U heeft 2 jaar gedoogd en geen donder bereikt. Niemand ontkent dat er problemen zijn, maar u bent aan het schreeuwen, daar is geen probleem mee opgelost."

Mannenprobleem

Volgens PvdA-Kamerlid Keklik Yücel problematiseert de PVV hiermee niet het gedrag, maar de afkomst. SP-Kamerlid Sadet Karabulut vroeg zich af of er, gezien de oververtegenwoordiging in de criminaliteitscijfers, in de ogen van de PVV dan ook sprake is van een mannenprobleem.

De VVD steunde het voeren van het debat wel, maar 'niet vanwege de titel', zo liet Kamerlid Malik Azmani weten. Hij ontkende op een vraag van Van Klaveren eveneens dat er sprake is van een Marokkanenprobleem.

"De discussie gaat nu vooral over de titel en dat is een gemiste kans, want de aanleiding is zorgelijk."

Exorbitante cijfers

Volgens de VVD'er is de kloof tussen bevolkingsgroepen, blijkens het recente integratierapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau, juist groter geworden. Hij spreekt van 'exorbitante' cijfers van Marokkanen in criminaliteitsstatistieken.

Hij wil de verantwoordelijkheid leggen bij mensen zelf, waaronder de ouders. "Die ouders moeten tijdig hulp zoeken als kinderen ontsporen en daar ook op worden aangesproken."

Volgens Karabulut maken Marokkanen 'onlosmakelijk onderdeel uit van onze samenleving'. Ze noemde daarbij voetballer Khalid Boulahrouz, schrijver Abdelkader Benali en cabaretier Najib Amhali als prominente positieve voorbeelden.

Goede analyse

Haar collega Pieter Heerma (CDA) zei de opvatting van Van Klaveren niet te delen dat minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) het probleem niet zou erkennen.

"Ik heb een hoop kritiek op de minister, maar ik vind dat hij een goede analyse heeft gegeven van de problemen met integratie", aldus Heerma.

Heerma wees op de succesvolle Top 100-aanpak in Amsterdam, waarbij de harde kern hard wordt gestraft en meelopers preventief worden aangepakt, bijvoorbeeld via opvoedingsondersteuning.

Onderwijs

D66'er Van Weyenberg noemde het belang van onderwijs om problemen te voorkomen. "Jongeren moeten ook in de gevangenis worden bijgestuurd. Laat ze een startkwalificatie halen en geef ze een tweede kans." Volgens hem zit 1 op de 3 immigrantenjongeren werkloos thuis.

Minister Asscher vindt het 'onacceptabel' dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers. Hij zegt dat bij de aanpak van de problemen mensen het recht hebben als een individu te worden behandeld.