GroenLinks wil dat de prijzen van geneesmiddelen worden verlaagd. 

Met het geld dat hiermee wordt bespaard moeten mensen worden ontzien die met een onredelijk hoge eigen bijdrage voor de AWBZ worden geconfronteerd.

Ook andere partijen willen de zogeheten vermogensheffing voor chronisch zieken afzwakken.

Volgens GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman verdient de farmaceutische industrie veel geld aan mensen die afhankelijke zijn van medicijnen.

Dekking

"We kunnen gemakkelijk de prijs die zorgverzekeraars betalen voor medicijnen verlagen", stelt zij. Op die manier kan dekking worden gevonden voor het ontzien van mensen die onredelijk veel bij moeten betalen als zij in een instelling terechtkomen.

De Tweede Kamer vergadert donderdag over de ongewenste effecten van de vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ. PvdA en D66 hebben al laten weten dat zij aan staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) gaan vragen de regeling te versoepelen.

Sinds 1 januari moeten mensen met een vermogen van meer dan 21 duizend euro meer betalen dan mensen die geen vermogen hebben.

Met het plan om de prijzen van medicijnen te verlagen wil Voortman het kabinet een mogelijkheid bieden om dit te bekostigen. Het is de Kamerfracties nog niet gelukt om gezamenlijk dekking te vinden.

Smartengeld

Een Kamermeerderheid wil dat mensen die smartengeld hebben ontvangen daar niet op worden aangeslagen.

"Het is rechtvaardig dat mensen met een groot vermogen wat meer betalen aan hun zorgkosten", zegt Voortman.

"Maar dan moet het ook wel echt gaan om eigen vermogen, en niet om geldt dat wordt uitgekeerd voor zorg of als vergoeding voor geleden letselschade."