Mensen die na een ongeluk een schadevergoeding hebben ontvangen, hoeven als het aan PvdA en D66 ligt, niet te vrezen dat ze daardoor een hogere eigen bijdrage moeten betalen.

De Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Otwin van Dijk (PvdA) vinden het onrechtvaardig dat mensen die vanwege een ongeluk of medische misser geld hebben gekregen, daardoor meer moeten betalen als ze in een zorginstelling belanden.

"Sterke schouders kunnen zwaardere lasten dragen, maar deze groep hoort daar niet bij", aldus Bergkamp. Zij wijst erop dat op andere terreinen, bijvoorbeeld bij het vaststellen van de huur- en zorgtoeslag, het smartengeld ook niet meetelt.

Schadevergoeding

Ook Van Dijk vindt dat deze specifieke uitkering niet moet worden gebruikt om een deel van de zorgkosten zelf te betalen. De schadevergoeding kan bijvoorbeeld zijn toegekend om inkomstenverlies goed te maken en immateriële schade en aangericht leed te compenseren.

Sinds 1 januari is de eigen bijdrage in de langdurige zorg (AWBZ) niet meer alleen afhankelijk van iemands inkomen, maar ook van het eigen vermogen.

Ouderen en gehandicapten met meer spaargeld moeten daardoor meer zelf betalen als ze bijvoorbeeld naar een verzorgings- of verpleeghuis gaan. Tot eind 2012 gold een vermogensheffing van 4 procent, die is nu 12 procent.

Eigen vermogen

Ook CDA en ChristenUnie vinden dat letselschadevergoedingen niet tot het eigen vermogen moeten worden gerekend. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de hogere eigen bijdrage voor de langdurige zorg.